Iedereen in de wolken

Het initiatief

Katholiek onderwijs Lanaken neemt een grote sprong voorwaarts: er komt een nieuw onderwijsconcept met een hierop afgestemde nieuwbouw en brede ICT-visie. In deze nieuwe school moet elke leerling op zijn manier, zijn tempo en op zijn niveau leerwinst kunnen boeken.

Tot voor kort lagen hiervoor grote praktische obstakels in de weg. Nieuwe ICT-ontwikkelingen maken het mogelijk om onze visie in de realiteit te brengen. Iedereen in de cloud, iedereen in de wolken!

De vernieuwing

Ons onderwijsconcept gaat uit van het eigenaarschap van elke leerling over zijn/haar leertraject. Dit betekent dat leerlingen een grote mate van vrijheid hebben in de manier en tempo waarin zij kennis en vaardigheden verwerven. En dat zij in grote mate zelf het pakket aan competenties die zij willen behalen kunnen samenstellen.

Deze visie is enkel te realiseren door een groot aantal leerinhouden digitaal ter beschikking te stellen via cloud-toepassingen.
Op die manier kan een leerling op elk moment en op elke plek leren.

Waarom en hoe?

Labo-opstellingen en didactische materialen zijn zeer duur en zeer locatie-gebonden. Door een softwarepakket te gebruiken waarin alle leerinhouden samen gesimuleerd kunnen worden, brengen we het labo bij de leerling thuis.

In de technische opleidingen zou dit een revolutie kunnen betekenen. Elke leerling beschikt dan over een volledig labo elektriciteit, pneumatica en hydraulica.

Resultaten

Op dit moment zijn enkele collega's aan de slag met het softwarepakket om leerinhouden te ontwikkelen. Het pakket bevat bibliotheken van de meeste gangbare componenten van uiteenlopende leveranciers. Vrijwel iedere denkbare opstelling kan virtueel worden gerealiseerd. De bestaande fysieke opstellingen worden digitaal nagebouwd zodat de leerlingen hiermee ook thuis aan de slag kunnen.

Tips & tricks

Zorg bij de keuze van software dat alle lesinhouden die je wil behalen in hetzelfde pakket geïntegreerd zijn. Het pakket dat we nu gebruiken biedt de mogelijkheid om verschillende technologieën te combineren en te simuleren. Bovendien geeft het pakket alle componenten waarheidsgetrouw weer en hebben deze componenten ook dezelfde eigenschappen en beperkingen als hun fysieke tegenhanger.

Materiaal

Wij maken gebruik van Automation Studio van famic technologies
https://www.famictech.com/

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren