Ieder zijn leer-kracht: aan de slag met een open leerplein

Het initiatief

Met dit open leerplein willen we bijzondere leeromstandigheden creëren voor onze kinderen. Leren doe je immers niet alleen in een lokaal maar overal!

Vanuit onze visie vinden we het belangrijk om in een familiale sfeer school te maken met ruimte voor elk kind, zodat het de kans krijgt om, in interactie met anderen, te groeien op zijn eigen tempo. Het open leerplein is één van de methodieken die ons leerkrachten team kan ondersteunen in het realiseren van deze visie.

De vernieuwing

Het team heeft via verschillende werkvormen de voorbije twee jaar geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuwe schooleigen visie. De komende jaren willen we deze visie, waarin de kernwaarden familiaal - samenwerken - autonomie en groen centraal staan, realiseren en concretiseren, in een zo breed mogelijke zin. We hebben sinds de start van ons project al verschillende doelen zelf gerealiseerd, maar willen nog veel verder gaan.

Een doel dat we snel gerealiseerd zouden willen zien is ons ‘open leerplein’. Een plek die de leerlingen stimuleert tot zelfstandigheid en samenwerken.

Waarom en hoe?

We merken steeds meer en meer dat leerlingen op verschillende niveaus en snelheden onderwijs nodig hebben. Werken met een open leerplein, werken in onze tuintjes (waarbij we met 2 of 3 klassen klasoverschrijdend werken) zorgt voor meer zelfstandig leren en meer autonomie bij onze leerlingen.

We startten met het opstellen van onze visie. Deze hebben we samen met alle leerkrachten opgesteld. “Leerkrachten van basisschool de Oogappel vinden het belangrijk om in een familiale sfeer school te maken. We willen ruimte creëren voor elk kind. Zodat het in interactie met anderen, tijd heeft om te groeien op eigen tempo , binnen onze groene schoolomgeving, waar het steeds een gevoel van thuiskomen is.”

Wij willen ons de volle 100 procent inzetten om onze visie na te streven. Om van onze school een thuis te maken, waar de leerlingen zelfsturend aan het werk gaan, met verantwoordelijkheidszin en zin om samen te werken, zin om iets bij te leren.

Resultaten

Autonomie en samenwerking!

Vanuit onze visie streven wij naar meer autonomie en samenwerking bij onze leerlingen. Wij willen in onze school onze leerlingen vaardigheden aanleren, zodat ze zelf verantwoordelijkheid leren nemen. We willen, door onze klasstructuren en schoolstructuren te veranderen, onze leerlingen leren om het leren in eigen handen te nemen en leren probleemoplossend te denken. Leerlingen gaan op zoek naar intrinsieke motivatie.
Door het samenwerken in ‘tuintjes’, waarbij we in groepen van leerlingen met verschillende leeftijden samen lesgeven willen we zelfsturende en zelfzekere leerlingen grootbrengen.

Door flexibele trajecten in te zetten voor onze leerlingen zorgen we ook voor onderwijs op maat. Leerlingen kunnen zelfstandig leren, of in kleine groepjes, zo zullen ze zelfstandiger aan de slag kunnen. Leerlingen moeten kunnen beslissen wanneer ze leren en wat ze leren. Zo gaan we van moet-ivatie naar motivatie en willen onze leerlingen leren.

Dit zijn vaardigheden die ze in het secundair onderwijs en als volwassene zeker nodig hebben.

Met het inrichten van ons open leerplein willen we een zekere structuur brengen in het zelfstandig leren bij onze leerlingen. Nu hebben zij hierbij nog heel wat ondersteuning en begeleiding nodig.

Een open leerplein houdt in dat we een plaats creëren waar flexibele tafels en stoelen zijn, waar een plaats is waar we kasten en schuifjes hebben om verbetersleutels en andere te leggen. Waar ook grote planborden aanwezig zijn, zodat onze leerlingen weten wanneer en waar er instructiemomenten zijn. Waar plaats is om de leerlingen hun eigen gerief te laten bewaren, lockers, waarin leer gerief kan bewaard worden, zodat alles veel vlotter kan verlopen. Zo leren de leerlingen hun werkplek organiseren en zorg dragen voor hun eigen spullen.

Tips & tricks

Een open leerplein inrichten is een deel van een heel groot verandertraject, waar we als school SAMEN aan werken. Samen is hier heel belangrijk. We hebben als team op elkaar gewacht, we hebben raakvlakken gezocht, we zijn niet verder gegaan tot de schouders van het volledige team onder dit project stonden. Laat dit belangrijkste tip zijn van ons verandertraject!

Materiaal

Heel veel tijd en geduld!

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren