Het klimaat ... not always a challenge

Het initiatief

De leerlingen van de derde graad ASO, TSO en BSO doorlopen gedurende twee schooljaren een project met het klimaat als overkoepelend onderwerp. De volgende vakken worden erbij betrokken voor ASO en TSO: aardrijkskunde, Engels, Frans, Nederlands, levensbeschouwelijke vakken, biologie of natuurwetenschappen. In BSO gaat het om PAV, Engels en de levensbeschouwelijke vakken.

De vernieuwing

Vorig schooljaar hadden we voor de eerste keer de lezing van Pieter Boussemaere georganiseerd, maar dat was een losstaande activiteit. Leerlingen gaven aan dat de lezing veel animo onder hen had veroorzaakt en ze wilden meer. Dit jaar is dan ook de allereerste keer dat verschillende leerkrachten samenwerken rond dit thema.

Waarom en hoe?

De motivatie komt eigenlijk van de leerlingen én leerkrachten zelf. We zijn sinds vorig jaar een MOS-school en hebben al allerlei acties ondernomen zoals de installatie van thermostaatknoppen en nieuwe sorteerafspraken. De leerlingen wilden echter verder gaan dan de acties, ze wilden de problematiek bespreken en analyseren om zo veel mogelijk mensen bewust te maken van de klimaatveranderingen. Zodoende hebben leerlingen én leerkrachten van de derde graad de koppen bij elkaar gestoken en kwam dit project uit de bus.

Een selectie van vakoverschrijdende lessen:
Lezing Klimaatverwarring door Pieter Boussemaere (Nederlands, aardrijkskunde en PAV)
Leren argumenteren - debat klimaatstellingen (Nederlands, PAV en de levensbeschouwelijke vakken)
Het touwtjesvleesspel (Engels en biologie/natuurwetenschappen)
Workshop klimaatcoach van goodplanet.be (aardrijkskunde en PAV)
Problematiek (klimaat)vluchtelingen (levensbeschouwelijke vakken, PAV en aardrijkskunde)
Bezoek Ecotron Maasmechelen (aardrijkskunde en Frans)
Film Before the Flood (Engels, PAV, aardrijkskunde en biologie/natuurwetenschappen)

Resultaten

We hebben al een tussentijdse bevraging gedaan bij leerlingen en leerkrachten over de impact van het project. Beide partijen gaven aan dat hun kennis over de problematiek vergroot is. Aan het einde van het project doen we een enquête bij de leerlingen om te achterhalen of het project de verwachtingen heeft ingelost zodat we eventuele aanpassingen kunnen doen.

Tips & tricks

- enthousiaste leerkrachten en leerlingen
- voldoende overlegmomenten om het thema in verschillende vakken aan bod te laten komen
- co-teaching stimuleren

Materiaal

- cursusmateriaal van de leerkrachten
- bezoek aan Ecotron
- film Before the Flood van Leonardi diCaprio
- lezingen door Pieter Boussemaere
- goodplanet.be

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren