Hervorming 1ste leerjaar: invoeren van Flex-klas en Ateliers

Het initiatief

Vanaf volgend schooljaar starten al onze leerlingen in een brede eerste graad, waarin het
ontdekken en leren kennen van hun eigen talenten, interesses en de verschillende
studierichtingen centraal staan.

De vernieuwing

Ateliers & Flex-klas

In de Ateliers gaan de leerlingen explorerend leren: de leerlingen proeven er van de verschillende leerdomeinen in ASO. Zo leren ze zichzelf en hun talenten kennen, wat hen helpt om in het volgende jaar een doordachte en passende studiekeuze te maken.

- Ateliers zijn vakdoorbrekende projecten begeleid door een team van leerkrachten en coachen.
- Het Atelier gaat wekelijks door in een blok van drie lesuren.
- Elk Atelier duurt vier weken en per schooljaar worden er zeven thema's verkend.

In de Flex-klas laten we de leerlingen begeleid zelfstandig leren: ze sturen hun eigen leerproces.

- Afhankelijk van hun noden verdiepen of remediëren ze voor Frans, Latijn, Nederlands of wiskunde.
- Daarnaast krijgen ze ook de kans te werken voor andere vakken.
- Een team van leerkrachten en studiebegeleiders staan in de Flex-klas voor hen klaar.

Waarom en hoe?

(1) de hervorming van het onderwijs

Vanaf 1 september 2019 gaan de nieuwe eindtermen van kracht. We grijpen de hervorming van het SO aan om:
- het onderwijs nog eigentijdser te maken.
- in te spelen op de individuele leernoden.
- de kunstmatige scheiding van de vakken wat af te bouwen.
- nog interactiever met de leerlingen aan de slag te gaan.
- de leerlingen verantwoordelijkheid te laten opnemen voor hun leerproces en vakdoorbrekend werk te maken van de te behalen sleutelcompetenties.

(2) Het opstarten van een brede eerste graad waar zelfontdekking centraal staat.

Voordat leerlingen een echte studiekeuze maken, starten ze in een brede eerste graad waarin
het ontdekken en leren kennen van hun eigen talenten, interesses en de verschillende
studierichtingen centraal staan. Daarom delibereren wij niet na het 1ste jaar; alle leerlingen
gaan van 1 naar 2. We delibereren pas na het 2de jaar, na 2 x 10 maanden begeleiding en
proeven van ...

(3) Het keuzevaardig maken van leerlingen.

We willen meer leerlinggestuurd werken en onze leerlingen keuzevaardiger maken door
minder leerkrachtgestuurd te werk te gaan. Leerlingen gaan in overleg met hun
leerkracht/coach zelf keuzes maken en te behalen leerdoelen vooropstellen.

Resultaten

1. Het keuzevaardig maken van onze leerlingen zodat ze in het tweede leerjaar en de
volgende leerjaren een doordachte keuze kunnen maken.

2. De motivatie van onze leerlingen vergroten en schoolmoeheid bestrijden door de leerlingen
zelf meer verantwoordelijkheid te laten opnemen voor hun eigen leerproces.

3. Meer leerlinggestuurd werken en leerlingen op hun eigen tempo laten werken.

Tips & tricks

Worden binnenkort toegevoegd!

Materiaal

Nog in ontwikkeling!

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren