Herinneringseducatie: bezoek Dossin-kazerne + dialoog imam-priester

Het initiatief

Dit schooljaar werken wij met onze leerlingen rond het thema "Herinneringseducatie". We willen hen de gevaren laten inzien van (wereld)conflicten, racisme en discriminatie en de voordelen van een diverse en multiculturele samenleving. Dit doen we door de Dossin kazerne in Mechelen te bezoeken en door een priester en een imam in dialoog te laten gaan. De leerlingen zullen nadien hun ervaringen verwerken in een kunstwerk. Deze zullen tentoongesteld worden aan publiek.

De vernieuwing

In onze school zijn wij al langer bezig met 'wereldburgerschapseducatie' en verankeren wij dit thema in onze lessen. De bewijzen van deze verankering in onze schoolvisie en dat wij op meta-niveau nadenken hierover, zijn terug te vinden in onze projecten van de voorbije jaren. Wij willen dit blijven aanbieden aan onze sociaal kwetsbare leerlingen omdat zij hier nergens anders de kans toe krijgen.

Waarom en hoe?

Het doel van dit project is in de eerste plaats om meer openheid te creëren naar andere culturen toe en dus minder vooroordelen te gebruiken en te verspreiden. We willen hen de gevaren laten inzien van (wereld)conflicten, racisme en discriminatie en de voordelen van een diverse en multiculturele samenleving. Als we even stilstaan bij de actualiteit en de politieke ontwikkelingen in ons land, kunnen we voorzichtig stellen dat bovenstaande vaardigheden erg belangrijk zijn om niet dezelfde fouten uit het verleden te maken. Ook bij onze leerlingen merken we dat ze extreme standpunten innemen zonder de volledige achtergrond te kennen. Met dit project willen we hen enerzijds de kennis verschaffen om een gegronde mening te vormen, en anderzijds om meer verdraagzaamheid en begrip voor andere culturen op te brengen. Onze leerlingen zijn zelf sociaal kwetsbaar en krijgen zelden tot nooit de kans om aan zo'n initiatief deel te nemen. Wij zien het dus als onze taak als school om hen deze kans te bieden.

Resultaten

Met dit project willen we hen enerzijds de kennis verschaffen om een gegronde mening te vormen, en anderzijds om meer verdraagzaamheid en begrip voor andere culturen op te brengen.

Tips & tricks

De participatie van de leerlingen is heel belangrijk in dergelijk project: zorg dat ze voldoende betrokken worden en actief kunnen deelnemen aan het project. Wij doen dit door middel van een workshop in de Dossin kazerne enerzijds, en door de tentoonstelling van hun eigen kunstwerken anderzijds.

Materiaal

/

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren