Heart Times

Het initiatief

Via een belevingsdag die gedragen wordt door de leerlingenraad, wensen we leerlingen en personeel te confronteren met andere overtuigingen en situaties maar ook kritisch te staan ten opzichte van hun eigen mening. Die bevat immers vaak vooroordelen en denkfouten. Met dit initiatief willen we leerlingen leren “oog te hebben voor de andere”. Aangezien het hart bepaalt wat het oog ziet, kozen we voor de naam Heart Times.

Dit programma wordt gecombineerd met een opleiding EHBO & verkeerseducatie (1e – 3e – 5e jaar) en reanimatie (2e – 4e – 6e jaar). Hier leren onze leerlingen “zorg dragen voor mekaar”.

De vernieuwing

Er zal een geheel nieuw "bewustmakings- & actietraject" ontwikkelt worden naast het reeds bestaande programma, met name over "de klimaatverandering & haar impact" en de reductie van plastiek.

In tegenstelling tot de huidige WBE-thema's die per graad opgedeeld werden, zal dit traject bij alle jaren en gedurende heel het schooljaar terugkeren onder de vorm van acties (bv: dag van de drinkbus), sensibilisering ouders (geïnformeerde leerlingen die afvinklijst van concrete klimaatacties bespreken) en aanpassingen op school (teach by example).

Waarom en hoe?

Als leerkrachten zijn we iedere dag bezig om de “grootste groep nieuwkomers” voor te bereiden op de samenleving van morgen. Onze school bevindt zich in een kleine gemeente waardoor ze op dit moment weinig in contact komen met de uitdagingen die samenleven met andere meningen en culturen met zich meebrengt. Toch zal dit binnen afzienbare tijd de realiteit zijn waarmee ze moeten leren omgaan.

Gelet op de harde en ongenuanceerde standpunten die onze scholieren regelmatig innemen, zijn we er als lerarenkorps van overtuigd dat we maximaal moeten inzetten op werelburgerschapseducatie zodat ze de waarheid in "het midden" durven opzoeken, weg van de extremen.

Concreet focussen we ons per graad op twee thema's:

- 1e graad: migratie + diversiteit & interculturaliteit
- 2e graad: wereldeconomie & handel + sociale rechtvaardigheid
- 3e graad: democratie & burgerzin + mensenrechten

Gelet op de urgentie van het probleem van de klimaatopwarming, gaat er daarnaast ook een rode draad thema doorheen alle jaren lopen in verband met deze problematiek en de afvalberg plastiek. Het traject spitst zich toe op wat wij als school maar ook de individuele leerling kan doen om een steentje bij te dragen.

PROGRAMMA

1e jaar: vluchtelingenspel
Het vluchtelingenspel is een spel waarbij jongeren kunnen ervaren hoe het is om een vluchteling te zijn. Leerlingen spelen een bepaald personage dat de vlucht naar Europa aanvat en in België asiel aanvraagt. Wordt hun aanvraag aanvaard of niet? Het is een actief spel waarin men al doende spelenderwijs ervaringen van vluchtelingen opdoet.

2e jaar: de pot verwijt de ketel
De pot verwijt de ketel is een vorming die op een ludieke en interactieve manier alle vooroordelen bespreekbaar wilt maken. We starten met een associatiespel met thema’s als homo’s, Belgische meisjes, Roma-zigeuners... Vervolgens gaan we in op termen als ‘stereotypen’, ‘vooroordelen’, ‘discriminatie’ en ‘racisme’. Hierbij vertrekken we steeds van de eigen inbreng en ervaringen van de leerlingen. Deze inbreng koppelen we nadien aan hun associaties uit het associatiespel. Op deze manier gaan we voorbij de sociaal-wenselijke antwoorden omdat we aan de slag willen gaan met datgene wat ze (soms) echt denken. Naderhand houden we hen een spiegel voor want… als zij (soms) discrimineren… hoe bouwen we dan samen aan een wereld met meer gelijkwaardigheid?

3e jaar: dans – rap – improvisatietheater
De workshop dansexpressie is vooral gericht op bewustwording van de eigen emoties van de leerling, de emoties van de medeleerlingen en hoe ze deze kunnen uiten op een constructieve manier. Tijdens de workshop rap vindt elke leerling een positieve uitlaatklep voor zijn gevoelens en ideeën. Als een echte woordkunstenaar schrijven ze een krachtige tekst op basis van verschillende rijmoefeningen en vertrekkend vanuit een wereldburgerschapthema. Vervolgens zetten ze deze teksten op een beat. De workshop improvisatietheater stimuleert een heel scala aan vaardigheden. Creativiteit, inlevingsvermogen, oprecht luisteren, focussen, vertrouwen, samenwerken en spontaan handelen. Via inleidende oefeningen wordt er nagegaan wat het meeste leeft bij de leerlingen.Deze workshop is vooral gericht op assertiviteit en grenzen stellen.

4e jaar: educatieve spelen en reflectie
De spelers worden verdeeld in een aantal landenteams. Elk land moet de eigen economie draaiende houden en zijn inwoners van voldoende eindproducten voorzien. Het spel maakt de leerlingen op een ervaringsgerichte manier wegwijs in de bikkelharde werkelijkheid van de wereldhandel. In ‘Wereldhandelsspel’ ligt de klemtoon op het productievoordeel dat landen met een hoog aantal fabrieken ervaren ten opzichte van landen die het met minder of zonder fabrieken moeten redden. Enkele trefwoorden die het spel kenmerken zijn: onderhandelen, wereldhandel, macht, vrije markt, internationale samenwerking en onmacht.

5e jaar: vluchtelingen in Europa
In de workshop ‘Vluchtelingen in Europa’ ontdekken de leerlingen de vluchtelingencrisis vanuit verschillende perspectieven: wat doet de EU, hoe reageren de lidstaten en wat vinden de leerlingen zelf? We maken gebruik van een interactieve quiz, oefeningen in kleine groepjes en tot slot van een grote kaart van Europa die op de grond wordt gelegd. Aan de hand van die kaart ontdekken de leerlingen verschillende vluchtroutes, de reacties van de verschillende landen en hoe het beleid van het ene land dat van het andere beïnvloedt.

6e jaar: Samenleven met gezond verstand
Na een gesmaakte lezing vorig schooljaar, maakt Patrick Loobuyck opnieuw zijn opwachting. Deze professor moraalfilosofie, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, zal een theoretische inleiding geven rond de Verlichting, moderne democratie en de rechtsstaat. Dit moet onze leerlingen de nodige theoretische bagage geven om in het tweede deel van de voormiddag aan de slag te gaan tijdens de workshop van Terra Nova. Aan de hand van dit interactief spel zullen de leerlingen nadenken over hun ideale maatschappij en die concreet vorm gaan geven op een fictief onbewoond eiland. Deze workshop zal in kleine groepjes begeleid worden door de ontwikkelaars van Terra Nova

ONDERWERPEN VERKEERSEDUCATIE
1e jaar: Verkeersveiligheid & verkeersreglement in de schoolomgeving
3e jaar: Distracted Driving Game – Smartphonebril – Weegschaal (gordel)
5e jaar: Verkeersonveilige punten in de regio aan de kaak stellen via acties

Resultaten

Om na te gaan of het initiatief effect heeft, maken we gebruik van pre- en post-enquetes die in ieder jaar afgenomen worden en handelen over de thema's die per graad behandeld worden. Zo kunnen we nagaan welke impact de projectdag (en alle andere initiatieven die hierrond in deze graad worden uitgewerkt) heeft op het gedachtegoed van de grote groep. Deze werkwijze is dezelfde in de 2e en 3e graad.

Voor het bewustmakings- en actietraject rond de klimaatverandering, willen we via de leerlingen onze ouders bereiken en de "discussie aan de keukentafel" naar een hoger niveau tillen zodat er een gedragsverandering optreedt in energieverbruik van fossiele naar milieuvriendelijke(re) alternatieven.

Tips & tricks

Betrek je hele school in een dag rond wereldburgerschapseducatie: leerlingen, leerkrachten, onderhoudspersoneel, secretariaat, ...

Stel per jaar een duo aan (leerkracht + leerling) die verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen, het welkomstwoord, de logistiek de dag zelf, ... met daarboven iemand die alles op mekaar afstemt.

Materiaal

Reanimatiepoppen - via de Stad Aalst, Rode Kruis Lede en de firma Laerdal
Educatieve spelen - de Aanstokerij

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren