Halfjaarlijks project: een samenwerking tussen de basisschool en secundaire school

Het initiatief

In 2019-2020 werken de GO!-basisscholen in Lommel in het eerste semester rond het thema 'Creatief met taal' en in het tweede semester rond 'STEM'. Dit gebeurt op regelmatige basis op een vast moment in de week. De secundaire school van het GO! X plus te Lommel organiseert twee workshops per thema die de leerlingen kunnen helpen met de uitwerking van hun project. De leerlingen komen tot een eindproduct. Deze eindproducten worden door de leerlingen gepresenteerd op een toonmoment, georganiseerd door het secundaire onderwijs.

De vernieuwing

Er worden al enkele initiatieven georganiseerd door de secundaire GO!- school om de leerlingen van het basisonderwijs te laten kennismaken met de structuur van het secundair onderwijs (integratiedag, openlesavond). Dit is echter het eerste initiatief met als doel om de leerlingen ook in de basisschool zelf al aan de slag te laten gaan met de thema's die zij in het secundaire onderwijs kunnen kiezen. Hierbij vinden we het belangrijk dat dit een project is waar verschillende vaardigheden en kennis aan bod komen.
Met dit project willen we alle scholen aanzetten tot vakoverstijgende projecten.

Waarom en hoe?

De motivatie voor het opstarten van dit initiatief is tweeledig. Enerzijds willen we de doorstroom van de verschillende GO!-basisscholen naar de secundaire GO!-school optimaliseren. Om de leerlingen meer vertrouwd te maken met (de werkwijze van) de secundaire school werd dit project ingericht. Anderzijds vinden wij het heel belangrijk dat leerlingen projectmatig leren werken en linken leren zien en over zichzelf kunnen reflecteren. Al deze aspecten komen in dit initiatief naar voren.

Een stuurgroep zit op regelmatige basis samen om de concrete uitwerking van het project te bespreken + de stand van zaken met elkaar te kunnen overlopen. De leerlingen in het lagere onderwijs werken op vaste momenten aan hun project. Dit vaste moment kan van school tot school verschillen. In de loop van het project organiseert de middelbare school twee workshops omtrent het thema. In het eerste semester zullen dit dus twee workshops zijn die kaderen binnen het thema 'creatief met taal’ (één gelinkt aan schrijven en voordragen, één gelinkt aan acteren), in het tweede semester workshops rond 'STEM'. In een wisselsysteem komen alle scholen, zowel het vijfde als het zesde leerjaar, langs om de workshops te volgen. Het secundaire onderwijs verzorgt in de loop naar het toonmoment, de communicatie en promotie voor dit toonmoment. Aan het einde van ieder semester sluit het project af met een moment voor leraren, leerlingen en ouders waarop de eindresultaten gepresenteerd worden. Op deze manier hebben de leerkrachten lager onderwijs enerzijds de mogelijkheid tot procesevaluatie, maar ook productevaluatie.

Aan de hand van een voorbeeldje binnen het toonmoment omtrent het thema ‘Creatief met taal’ willen we toch even benadrukken dat wij ons zeer bewust zijn van het feit dat/ dat wij rekening willen houden met het feit dat leerlingen allemaal verschillend zijn. Om deze reden kunnen de leerlingen bij het toonmoment kiezen om zeer actief deel te nemen (voordragen/spelen/…) of meer in de rand deel te nemen (er zal een kleine galerij voorzien worden waar leerlingen hun werk kunnen presenteren). Op deze manier hopen wij elke leerling te betrekken en het welbevinden zo optimaal mogelijk te maken.

Resultaten

Als doel hebben wij dat de leerlingen van het basisonderwijs beter voorbereid zijn op de lesmethoden/lesinhoud van het secundaire onderwijs door hen hier op een zelfstandige manier mee aan de slag te laten gaan. Op deze manier behalen zij taakgericht verschillende onderwijsdoelen. Vervolgens willen wij dat de leerlingen bewust worden van de verschillende onderdelen in een leerproces door hen hier regelmatig over te laten reflecteren. Ook wensen wij de talenten en interesses van de leerlingen aan te spreken, zodat zij een gerichte en doordachte studiekeuze kunnen maken. Hierdoor zal - bij een succesverhaal volgend schooljaar - het jaar daarop focussen op twee andere thema’s zodat verschillende keuzemogelijkheden aangeraakt worden.

Tips & tricks

Denk altijd goed na over de haalbaarheid van het project, zeker in de beginfase. Het is altijd mogelijk om – wanneer je de basis van een project in de vingers hebt – je project naar een hoger level te tillen. Direct mikken voor de hoofdprijs is niet altijd de beste tactiek.

Ga samenwerkingsverbanden aan. Op deze manier creëer je een groter draagvlak én is er meer mogelijkheid tot uitwisseling van inspiratie om op deze manier je projectwerking te evalueren en te verbeteren.

Materiaal

Deze informatie vullen we graag aan na het afronden van ons project.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren