Groeien in hoven

Het initiatief

Drie zesdes functioneren als één klas: hof 6. Drie leerkrachten hebben samen de volledige verantwoordelijkheid (kwalificatie en zorg) voor de leerlingen van hof 6. Leerlingen schalen zichzelf in (sporen) d.m.v. een dag- en weekplanning en nemen eigenaarschap op. Ze worden zich bewust van hun eigen mogelijkheden en groeipunten. Leerkrachten coachen hen doorheen dit proces en maken hierbij gebruik van hun eigen sterktes. Zo gaan ze op een efficiënte manier om met de diversiteit tussen leerlingen.

De vernieuwing

Onze school heeft heel veel ervaring voor wat betreft differentiatie. Maar deze differentiatie blijft meestal binnen de eigen klas. Door het werken in 'communities' en binnen het leerjaar permanent klasdoorbrekend te werken, staan de deuren letterlijk permanent open en moeten leerkrachten samen plannen, organiseren en begeleiden. We zijn er vast van overtuigd dat dit project zowel onze leerkrachten als onze leerlingen zal laten groeien. In onze regio is er geen enkele andere school die reeds op deze manier werkt. Aangezien onze directeur ook coördinerend-directeur is van onze scholengemeenschap, zien we ook daar een taak weggelegd om andere scholen te inspireren.

Waarom en hoe?

Basisschool Hof Pepijn wil zijn drie kernwaarden "leerplezier", "zelfvertrouwen" en "ondernemingszin" nog meer vertaald zien op de klasvloer. We gebruiken reeds verscheidene werkvormen: sporenonderwijs, hoeken-en contractwerk, toonmomenten, ondernemende projecten, differentiatievormen, ... maar stuiten de laatste tijd tegen het probleem "ik moet het allemaal alleen doen". Hier willen we verandering in brengen. We zien in dit project een meerwaarde ten aanzien van de leerlingen alsook de personeelsleden.

We zijn ervan overtuigd dat dit project perfect past binnen ons actieplan "samen school maken". We verwachten namelijk van leerkrachten dat ze een bijdrage leveren aan het beleidsvoerend vermogen van onze school. We willen dus dat ze zelf verantwoordelijkheid opnemen en dragen. Daarnaast willen we onze school klaarmaken voor het onderwijs van 2025. Door de stijgende diversiteit (M-decreet, anderstalige nieuwkomers, leerlingen met leerstoornissen,...) hebben we nood aan een nieuwe aanpak en leerlingenbegeleiding. We voelen dat onze school nood heeft aan het zetten van een nieuwe stap. We werken reeds heel gedifferentieerd, maar kunnen door dit klasdoorbrekende project de begeleiding nog verbeteren en tevens de focus voor onze personeelsleden leggen op de begeleiding en niet op de planning.

We zijn er vast van overtuigd dat door dit project onze leerlingen de kernwaarden van de school extra zullen ontwikkelen. Hoofdzakelijk de kernwaarde "leerplezier" kent zijn focus binnen dit project. Door klasdoorbrekend te werken kan in ons sporenonderwijs ieder spoor begeleid worden. Daarnaast zullen de vele nieuwe werkvormen en -plekken, alsook het zelf kunnen bepalen wanneer ik welke taak uitvoer het "zelfvertrouwen" en "leerplezier" laten stijgen.

De laatste tijd zien we als school een grote uitval van leerkrachten (burn-out) en zien we dat startende leerkrachten de pedalen verliezen omdat ze onvoldoende begeleid worden. Binnen de community-werking kunnen we ook zorgen voor elkaar. Een startende leerkracht kan rustig aan de onderwijsloopbaan beginnen en gecoacht worden door één of twee ervaren leerkrachten. Deze ervaren leerkrachten putten dan weer extra energie uit de begeleiding. Door de community-werking kan je de vlakke loopbaan van een leerkracht ook ombuigen. Leerkrachten kunnen zich na een bepaalde periode meer gaan toeleggen op één vak of leerdomein rekeninghoudend met hun eigen talenten , interesses of met het feit dat ze eens iets nieuws willen uitproberen.

Resultaten

- Leerlingen zijn zich bewust van hun eigen mogelijkheden, talenten en groeipunten. Hun zelfvertrouwen groeit.
- Leerlingen benutten hun leertijd optimaal.
- Leerlingen ervaren leerplezier door eigenaarschap en werken in verschillende werkruimtes.

- Leerkrachten ervaren minder planlast.
- Leerkrachten leren van elkaar en benutten hun eigen talenten ten volle.
- Leerkrachten begeleiden leerlingen (coachen).

Tips & tricks

- Voorzie meerdere try-out periodes.
- Werk stap voor stap.
- Hou rekening met je klasgroep.

Materiaal

-Visitatie aan basisschool de kleine prins te Diest
-Sporenbeleid
-Voorbeelden van dag- en weekcontracten.

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren