Gedifferentieerde co-teaching in 1TOP

In de praktijk hebben wij tijdens eerdere schooljaren in het GO! atheneum Avelgem mogen ervaren dat een (1B-)klas geen homogene groep is. Differentiatie moest volgens ons binnen elke klasgroep een evidentie worden. Wij hebben aan de hand van co-teaching en individueel werk een klassysteem uitgewerkt waarbij differentiëren voorop staat. Elke leerling heeft immers een andere onderwijsbehoefte. We zijn ervan overtuigd dat werken op eigen tempo en niveau, vertrekkend uit een positieve benadering, het welbevinden van de leerlingen enkel maar ten goede komt. Een stijgend welbevinden zal zich resulteren in betere leerprestaties en een goede klassfeer. Na een jaar vol voorbereidingen gingen we op 3 september 2018 officieel van start met 1TOP, ons gedifferentieerd lessysteem. 

Een lokaal werd onder handen genomen en transformeerde naar een hippe klas met aparte instructieruimte die door een glazen wand gescheiden is van de oefenruimte en onstpanningshoek. Het biedt tal van ICT-mogelijkheden en onze leerlingen worden er individueel begeleid. We werken met twee teams van twee leerkrachten. Elk team staat steeds samen voor de klas. We zien het co-teachen als een grote meerwaarde; door deze aanpak kunnen we als leerkrachten elkaar versterken en daarnaast staan we in team didactisch en vakinhoudelijk sterker dan een enkele leerkracht die voor een klasgroep staat. We hebben ervaren dat er van lesgeven in de B-stroom pas echt sprake kan zijn als de klasgeest goed zit. Daarom is het hier een pluspunt dat we ook voor de emotionele ondersteuning van leerlingen op meerdere leerkrachten kunnen rekenen. Door de ICT-voorzieningen zijn onze leerlingen dagelijks aan het werk op hun Chromebook en brengen we hen heel wat mediawijsheid bij.

Leerlingen werken op hun eigen tempo, en schalen zich naar eigen capaciteiten zelf in over elk lesonderwerp. De leerling wordt steeds voorgesteld als piloot en heeft zijn eigen leerproces in handen. De leerkracht treedt op als co-piloot of coach en ondersteunt de leerling. Doordat de leerlingen de vrijheid hebben om zelf hun pauze in te plannen of hun doelstellingen te evalueren, hebben wij de indruk dat ze een groot gevoel van plaatsvervangende verantwoordelijkheid hebben. We merken dat onze leerlingen na één maand meedraaien in de nieuwe klas reeds een groot welbevinden ervaren. We zien nu al dat de leerprestaties volgen, onze ouders wijzen ons erop dat leerlingen betere cijfers halen en met een goed gevoel naar huis terugkeren!

Doelgroep(en):

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren