Fier de moi, fier de mon école!

Het initiatief

HIVSET bereidt jongeren uit het beroepssecundair onderwijs voor op belangrijke uitdagingen van vandaag en morgen: globalisering, superdiversiteit. 'Fier de moi, fier de mon école' is de start van een zeer boeiende kennismaking met het echte (school)leven in een ander land. Samen met franstalige leerlingen van de school Sense zijn we op zoek gegaan naar de (culturele) verschillen en streven we naar verbinding door een vak-, school- én land overstijgend project.

De vernieuwing

Een uitwisseling tussen scholen bestaat al langer. De tool (instructiefilmpjes) die we gebruiken om de leerlingen in een warm en veilig schoolklimaat te ontvangen, is nieuw. We willen de leerlingen kennis laten maken met onze school, de stad Turnhout en onze culturele gewoonten, maar doen dit op een laagdrempelige manier door een franstalige ondersteuning aan te bieden.

De voorbereiding van deze projectdag gebeurt door leerlingen voor leerlingen en sluit zo nauw aan bij de leefwereld van onze jongeren. De eerste contacten zijn via Padlet verlopen, maar al snel kwam ook Facebook en Instagram aan bod. Op een intensieve manier integreren we verschillende vakken tijdens zowel de voorbereiding als de projectdag en stimuleren we de zelfstandigheid, creativiteit en meertaligheid van onze leerlingen.

Waarom en hoe?

HIVSET bereidt jongeren voor op belangrijke uitdagingen van vandaag en morgen: globalisering, superdiversiteit. 'Fier de moi, fier de mon école' is de start van een zeer boeiende kennismaking met het echte (school)leven in een ander land. Samen met franstalige leerlingen gaan we op zoek naar de (culturele) verschillen en streven we naar verbinding door een vak-, school- én land overstijgend project om zo de leerkansen van onze leerlingen te verhogen.

Zowel de voorbereidingen als de projectdag zelf spelen maximaal in op het vakoverschrijdend projectwerk en bieden mogelijkheden om te differentiëren over de klassen heen. Vakken als PAV, PO, MO, huishoudkunde, gezondheidszorg, LO, … maken plaats voor een geïntegreerde aanpak om de workshops vorm te geven. De interactieve instructiefilmpjes zorgen voor een aangename samenwerking en verkleinen de taalbarrière tussen leerlingen.

Daar waar we zelfstandigheid en probleemoplossend denken in al onze opleidingen stimuleren, laten we ook hier de leerlingen de touwtjes zelf in handen nemen. Binnen het gegeven kader gaan ze zelf op zoek naar de meest interactie en attractieve tools om de projectdag in te vullen. Leerkrachten hebben voornamelijk een begeleidende en ondersteunende rol en kunnen zo de eigen talenten en kennis maximaal inzetten.

Resultaten

Leerlingen leren elkaars opleiding en schoolcultuur kennen, komen in contact met nieuwe mensen en kunnen hun eigen netwerk zo versterken. Door de intense voorbereiding werken ze aan organisatievermogen en samenwerking. Ze groeien in begeleiding, samenwerking en leiderschap. De leerlingen zijn verder enorm gemotiveerd om Frans te leren zodat ze kunnen communiceren met de andere leerlingen.

Tips & tricks

Ook van de partnerschool in Sens heeft HIVSET veel good practices geleerd. Het contact met de Franse collega’s en de eigen collega’s maakt het samenwerken fijner en ook wij groeien in samenwerking, leiderschap en organisatie. Het professioneel netwerk van onze school wordt versterkt.

Materiaal

De instructiefilmpjes, stappenplannen voor het koken van Vlaamse kost, stadswandeling en Franstalige spelregels van sportwedstrijden kunnen opgevraagd worden bij HIVSET.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren