Experimenteren met co-teachingmethodieken en educatieve softwarepakketten in eerste graad

Het initiatief

Met het oog op maximaal leerrendement benadrukken we in onze schoolvisie de noodzaak om ‘onderwijs op maat’ voor onze leerlingen te creëren. In het schooljaar 2018-2019 zullen wij, het Instituut Anneessens-Funck in centrum Brussel, daarom experimenteren met methodieken om differentiatie in te richten in de 1ste graad. In het 1ste leerjaar B willen we gedurende drie lesuren per week remediëring of verdieping van de basisvorming inrichten voor de vakken Nederlands, wiskunde, economie en technologie. Er zal hierbij gebruik gemaakt worden van verschillende co-teaching methodieken: parallel lesgeven, lesgever en begeleider, meerdere leerplekken en aangepast les geven. Daarnaast willen de mogelijkheden die de digitale wereld met zich meebrengt zo sterk mogelijk benutten. Dit doen we door het inzetten van educatieve softwarepakketten (vb. taalzee en rekentuin).

De vernieuwing

Differentiatie en onderwijs op maat zijn niet nieuw voor onze school. Dat bewijzen de tal van succesvolle initiatieven op het vlak van binnen-klas-differentiatie die al lopende zijn op onze school. Er wordt daarnaast voor sommige vakken ook reeds gebruik gemaakt van bijwerklessen tijdens de middagpauze (in het kader van remediëring). Door de expertise die we hebben opgebouwd op het domein van taalbeleid (o.a. ook door onze sterk uitgewerkte OKAN-afdeling), profileert onze school zich tevens op het gebied van taalondersteuning in de klas.

De modernisering van het secundair onderwijs zet ons voor de uitdaging om te gaan nadenken over bijkomende manieren van differentiatie en remediëring in ons programma. Bestaande kwalitatieve initiatieven willen we borgen binnen een globale gestructureerde aanpak op school. Binnen onze aanpak willen we het gebruik van educatieve softwarepakketten centraal stellen.

Waarom en hoe?

Wij zijn een middelgrote school, ingebed in het sociale weefsel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ons onderwijsaanbod omvat een eerste graad met een A- en een B-stroom en een tweede en derde graad tso en bso. Daarnaast organiseren wij ook onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). De meeste leerlingen zitten in het bso (70%) en OKAN (20%). Daarnaast heeft onze school ook nog een centrum voor deeltijds onderwijs. Over het algemeen voelen wij, gezien deze leerlingenpopulatie, een grote noodzaak tot het inrichten van flexibele leertrajecten. In verhouding tot de Vlaamse en de Brusselse referentiewaarden kennen veel van onze leerlingen namelijk vaker een problematische studieloopbaan.

We richten dit proefproject zeer bewust in binnen het 1ste leerjaar B omdat we daar merken dat de differentiatienoden zeer groot zijn. Door vanaf het begin van de secundaire studieloopbaan van onze leerlingen actief te gaan inzetten op remediëring voor zij die het nodig hebben en verdieping voor zij die al sterker staan, hopen we schoolse achterstand en schooluitval te verminderen.

Om succesvol te gaan differentiëren en remediëren voorzien wij om tijdens het schooljaar 2018-2019 vier verschillende leerkrachten parallel vrij te houden. Dit gedurende drie lesuren per week. Zij zullen onder leiding van een werkgroep “differentiatie” aan de slag gaan met verschillende vormen van co-teaching.

Resultaten

Het welbevinden van onze leerlingen en personeel komt in onze school op de eerste plaats. Hoewel onze leerlingen het goed stellen op het domein van welbevinden, zo blijkt uit een recente enquête, hopen we de betrokkenheid van onze leerlingen en hun welzijn op deze manier nog verder te verbeteren. We hopen de kennis en de vaardigheden van alle leerlingen naar dat niveau te brengen dat ze klaar zijn voor hun verdere studieloopbaan. Op die manier zorgen we er voor dat ze met vol vertrouwen en zelfkennis een juiste eerste stap kunnen zetten in hun studiekeuze (via de basisopties) in het tweede jaar.

We zien dit project ook als een ondersteuning voor onze leerkrachten, die zich dagdagelijks vol energie inzetten voor onze leerlingen. Door middel van het inzetten van co-teachingmethodieken kunnen zij de individuele noden van onze leerlingen nog beter gaan beantwoorden.

Tips & tricks

• Richt een werkgroep met enthousiaste teamleden op die differentiatie in zich dragen en gemotiveerd zijn om te experimenteren met nieuwe methodieken!
• Mijd de mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengen niet en gebruik educatieve softwarepakketten
• Monitor resultaten van experimentele projecten op leerlingen- en leerkrachtenniveau

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren