Elk Telt op MSKA Roeselare

Het initiatief

Wij willen als school inzetten op 'actief burgerschap'. Voor dit project focussen wij ons op de de B-stroom en de BSO-opleidingen. Doel: onze leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun persoonlijke talenten en vaardigheden op een actieve manier verder te verkennen en zich te ontwikkelen als de positieve, actieve burgers van vandaag en morgen. Binnen de verschillende graden wordt dit schooljaar de focus gelegd op een bepaald(e) pijler/project: B-stroom ‘Elk telt’, 2de graad BSO ‘Samen telt’, 3de graad BSO ‘SODA+ telt’.

De vernieuwing

Uit recente GOK-bevragingen blijkt dat het grootste deel van onze leerlingen B-stroom geen hobby's hebben buiten school. Zij zijn weinig betrokken in het sociale net dat aanwezig is in hun omgeving/stad. Door drempelverlagend te werken en de maatschappij op school te brengen willen wij de lokale participatie van leerlingen verhogen. Op deze manier willen we de leerlingen sociaal weerbaarder maken.

Daarnaast willen we in de 2de graad nog meer inzetten op groepsdynamica. De weerbaarheid van de leerlingen verhogen is een subdoel. We zien in de 2de graad een hoog aantal meldingen over problematisch gedrag, reden: onrespectvol/agressief gedrag tov medeleerlingen, leerkrachten,... Er is ook bijzonder veel zij-instroom in de 2de graad van leerlingen uit andere scholen (met vaak een 'rugzak'). Het groepsgebeuren staat vaak onder druk. Een uitdaging die leerlingen ook in de toekomst kunnen meemaken in de maatschappij. Daarom willen we ze bewust laten nadenken over hun rol.

In de 3de graad BSO willen we met het SODA project (stiptheid, orde, discipline, attitude) de leerlingen die onze school versterken, zodat ze de school verlaten met de nodige bagage aan competenties en kwalificaties die zij nodig hebben als (jong)volwassene in onze maatschappij of op de arbeidsmarkt.

Waarom en hoe?

B-stroom 'Elk telt':
Wij organiseren per week 's middags een middagactiviteit (van september - juni) ism een externe partner. Er wordt georganiseerd op basis van maandthema's. Daarnaast organiseren wij een lokale verenigingsmarkt (normaal mei 2020), deze markt wordt samen met de leerlingen voorbereid en uitgevoerd.

2de graad BSO 'Samen telt':
In het lesrooster wordt 1 lesuur/per week het vak 'talentontwikkeling' ingepland, hierin staat het thema 'Samen telt' centraal. Deze rode draad kent ook uitbreiding naar projectdagen.

3de graad SODA+:
In de 3de graad BSO/TSO organiseren we een sollicitatietraining voor de leerlingen 7B, 7T eb 6B. Wat staat er op het programma? We startten in oktober met infosessie, oefenen in lessen PAV (december-januari) en bereiden in januari de stage voor. In maart of april organiseren wij op een externe locatie de SODA jobdagen (dit is proefsolliciteren bij HRMmanagers op basis van fictieve vacatures). Als slot organiseren we een SODA-event: dit is de kers op de taart. Dit SODA-event organiseren we samen met de leerlingen (werkgroep).

Resultaten

Via dit project willen we leerlingen ECHT activeren. Dit is niet enkel bedoeld voor de geëngageerde en betrokken leerkrachten. In dit project is de leuze 'ELK telt'. Wij willen zeker de leerlingen bereiken die buiten de school niet in de aanraking komen met lokale verenigingen (verschillende redenen), actief burgerschap en professionele bekwaamheid. Tijdens de middagpauze willen we de leerlingen 1ste graad laten kennis maken met het vrijetijdsaanbod en het sociale net in Roeselare (partners komen op school). Leerlingen worden geprikkeld om buiten schooltijd actief deel te nemen aan activiteiten en SAMEN school te maken. De leerlingen zijn de actieve burgers van morgen. Via de projecten in de 2de graad bouwen er hierop voort. Functioneren in groep wordt via een innovatieve manier aangeleerd (zie de oefeningen groepsdynamica).

Tips & tricks

- Betrek externe actoren met kennis, expertise.
- Wees realistisch: kleine stapjes in de goede richting.
- Stel een werkgroep samen: vele handen maken licht werk en zorgen voor een gedragen visie.
- Zoek de teamleden die oprecht gemotiveerd zijn.
- Voorzie een budget.

Materiaal

- externe actoren gespecialiseerd in sociale innovatie, werken met en voor jongeren, ... kunnen een andere kijk op projectdoelen geven.
- zoeken en proberen.

Externe bronnen / partners
Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren