Een vergelijkende studie van ondernemingen in het Frans

Het initiatief

De leerlingen analyseren/onderzoeken (praktijkervaring, niet louter brononderzoek) de culturen, structuren en inspraakorganen van ondernemingen, waarbij Frans de voertaal is (in België en/of internationaal => afhankelijk van interesse van de lln). Ze dienen hiervoor economische kennis te verwerven (conform leerplan derde graad economie ASO), een Frans vakjargon aan te leggen, schriftelijke en mondelinge communicatiestrategieën in het Frans toe te passen alsook gebruik te maken van de digitale / technologische media (oa. opzetten van conference call).

Om hun onderzoek te ondersteunen dienen ze ook ter plaatse een bedrijfsbezoek te doen, 1 dag mee te draaien (observeren), waardoor ze de cultuur en structuur kunnen voelen en ervaren.

Daarnaast vergelijken ze de resultaten van hun marktonderzoek en verwerken deze kritisch in het Frans. Ze presenteren hun onderzoek in het Frans en maken hiervan ook een onderzoeksrapport.

De doelstelling is om leerlingen uit de derde graad economie ASO onder te dompelen in de bedrijfswereld (bedrijfseconomische aspect) met als voertaal Frans (belangrijke taal binnen de economische wereld in België) en onderliggend hen aan de lijve te laten ondervinden welke soort cultuur/structuur voor hen het meest van toepassing zal zijn in hun latere professionele carrière (valkuilen, uitdagingen in KMO’s versus grote ondernemingen).

De vernieuwing

Als ASO-leerlingen komen ze regelmatig in contact met kunstmatige leeromgevingen, maar via dit project kunnen de leerlingen werken met concrete bedrijfservaringen. Een ASO-leerlingen wordt tot op vandaag nog altijd te vaak benaderd vanuit theoretische concepten/analytisch denkkader, maar theorie verbinden met praktijk komt nog te weinig aan bod. Op deze manier bied ik de kans om de leerlingen niet alleen een brug te laten slaan met de bedrijfswereld, maar ook om Frans als communicatiemiddel en instrument aan te wenden in de Franstalige gemeenschap. Het vakoverstijgend denken is belangrijk, maar ook teamwork zal zorgen voor synergie. Kortom: vakoverstijgend, praktijk, uitdaging en 21ste eeuwse vaardigheden staan hierbij centraal.

Waarom en hoe?

Door te werken vanuit concrete leerervaring, waarbij de leerlingen zelf hun leertraject uitstippelen, zelf verantwoordelijkheid nemen in wat ze moeten leren/contextueel aanwenden van informatie en kennis, zal de motivatie bij leerlingen verhoogd worden. De leerlingen zien het nut van theorie zowel in Frans als economie beter in. Leerervaringen opdoen buiten de schoolmuren bevordert hun inzichten en leerdoelen. Bijgevolg gaan de leerlingen zelf ook nog op zoek naar extra onderzoeksvragen (oa. in welke soort onderneming zal ik het beste meedraaien? Welke capaciteiten en vaardigheden zijn belangrijk in grote ondernemingen/ KMO? …)

Resultaten

Het project zou van start gaan volgend schooljaar, dus concrete resultaten heb ik nog niet. Ik ben echter wel overtuigd dat leerlingen door te werken vanuit hun eigen onderzoek meer gemotiveerd zijn, waarbij tevens een link is naar de arbeidsmarkt waar ze dan ook zelf in terecht zullen komen. Welke sector vind ik aantrekkelijk? Welke functie? Welke ondernemingen? … en telkens het verklarende, proefondervindelijk karakter eraan koppelen.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren