Doelgerichte Babbelklas

Het initiatief

In onze Freinetschool voeden we kinderen op tot mondige en kritische burgers. Binnen de verschillende Freinetroutines koppelen we doelen van Mondelinge Taalvaardigheid aan de doelen van Wereldoriëntatie en Muzische vorming. Dit doen we om meer tijd over te houden om actief aan de slag te gaan en onze kinderen via de 21st Century Skills klaar te stomen voor de maatschappij van morgen. "Denk - Plan - Doe - Reflecteer" wordt aangevuld met "Luister - Spreek - Discussieer".

De vernieuwing

In onze Freinetschool willen we leerlingen met "goesting" naar school laten komen. We starten iedere dag met een half uurtje "Eigen Plannetjestijd" waarin de kinderen van een (wild) idee een plan kunnen maken, dit plan uitvoeren en hierover kunnen reflecteren. Aan de hand van deze plannen bouwen we onze lessen Wereldoriëntatie en Muzische Vorming op. Om meer ruimte te creëren willen we hier nu ook Mondelinge Taalvaardigheid aan koppelen. Hierdoor maken we de cirkel van de 21st Century skills meer en meer rond.

Vanaf de kleuterschool willen we dat kinderen hun eigen leertraject mee in handen nemen, door te vertrekken vanuit hun eigen ideeën en plannen zijn ze gemotiveerd en is de betrokkenheid hoger. Door hierover in dialoog te gaan, mensen te interviewen, teksten te lezen en interpreteren komen we tot leren van en met elkaar, waarbij we de plannen van de kinderen naar een hoger niveau kunnen tillen.

Bij de implementatie van een nieuw traject verwachten we zeer veel van de leerkrachten. Ze moeten mee nadenken om het traject vorm te geven en uit te werken. Een groot stuk van de tijd kruipt echter in praktische details. Door dit uit handen te geven heeft de leerkracht meer ruimte om na te denken over de doelgerichtheid. De samenwerking met het dienstencentrum is een mooie win win.

Waarom en hoe?

De lessen Nederlands worden nu veelal apart gegeven. Door de lessen van Mondelinge Taalvaardigheid te koppelen aan het eigen plan (Muzische vorming + Wereldoriëntatie) gaan we over naar een meer geïntegreerde werking waarin de leerlingen werken in en met hun eigen verhaal.

We leren de kinderen om over hun proces en product informatie op te zoeken, planmatig te denken, mensen te interviewen, in dialoog te gaan,... Doordat we dicht bij de leerling zelf blijven is de betrokkenheid heel hoog. Dit zal een effect hebben op de leerresultaten van de leerlingen.

We ontwikkelen materiaal dat de leerkracht kan gebruiken om de mondelinge taalvaardigheid te observeren en evalueren. Dit wordt een werkdocument dat makkelijk is in gebruik en dat de leerkracht kan gebruiken bij elk initiatief dat taalruimte en taalaanbod creëert.

Resultaten

Sterke vooruitgang op mondelinge taalvaardigheid.
Kinderen leren om in dialoog te gaan, om actief te luisteren, om hun boodschap op een gepaste wijze te brengen.
Leerkrachten voelen zich sterk om leerlingen te coachen.
Doelen zijn zichtbaar, ook voor de leerlingen.
Inhouden komen volledig vanuit de eigen inbreng van de leerlingen.

Tips & tricks

Goed inzicht in de doelen Mondelinge Taalvaardigheid door de leerkracht.
Doelen zichtbaar maken voor de leerlingen, deze ook bespreken zodat ze weten wat de verwachtingen zijn.
In het traject alle leerkrachten meenemen en steeds vertrekken vanuit de "why".

Materiaal

Boek: Expliciete Directe Instructies
Doelen: Posters Mondelinge Taalvaardigheid PBD GO!
Routine fiches: Eigen materiaal
Evaluatie: Eigen materiaal

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren