De route naar meer (werk)geluk

Het initiatief

We willen inzetten op het welbevinden van het team door concrete acties te implementeren waarin leerkrachten zullen floreren en dit uitstralen op de klasvloer. Leerkrachten moeten zich goed kunnen voelen en goed omringd zijn. Hiervoor doen we beroep op initiatieven vanuit wetenschappelijk onderzoek die gebracht zullen worden door interne en externe partners. We zetten in op het verbinden van ons team en op het vormen van onze collega's en hen terug het werkgeluk te laten vinden

De vernieuwing

De verbondenheid is verminderd door de coronacrisis. Uit onderzoek is gebleken dat dit één van de factoren is die het hardst geraakt is. Dit hebben wij ook extra gevoeld o.w.v. de grootte van onze school. Met dit project willen wij de leerkrachten centraal stellen en meer bepaald de verbondenheid tussen de leerkrachten. Er werd hierover wel al veel gesproken, maar nog nooit iets concreet voor uitgewerkt. Een leerkracht die de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen, straalt dit uit op onze leerlingen en biedt dan ook dat tikkeltje meer waar onze school groot mee is geworden.

Waarom en hoe?

Uit onderzoek blijkt dat stress besmettelijk is. Gezien de grote veranderingen in de maatschappij merken we dat inzetten op het welbevinden geen overbodige luxe is. Binnen onze school wordt dit ook nog eens extra uitgedaagd gezien we met meer dan 930 leerlingen hebben en een team van ca 75 leerkrachten. We willen terug inzetten op onze verbondenheid want de coronacrisis heeft hier een serieuze impact op gehad.

1ste trimester:
- kick-off project tijdens startvergadering eind augustus: informeren van het team over het
project en een speeddating organiseren met het team
- Aankoop vakliteratuur
- Opleiding welzijnscoach laten volgen door teamlid
- Opstarten werkgroep Welzijn binnen de school
- Week van de leerkracht organiseren
- Wandelmiddagen opstarten
- Workshop "Op zoek naar werkgeluk"

2de trimester:
- Uitwerken en uitbouwen van de gezonde en publieke ruimte voor het team (koffiehoekje,
leraarsruimte,...)
- Opmaken van een welzijnsbeleidsplan op schoolniveau
- Actie in samenwerking met het oudercomité: leveren van soep voor de leerkrachten

3de trimester:
- Babbelbank aankopen en plaatsen in de beide vestigingen
- Ontwerpen van een tool voor waardegedreven leiderschap voor de collega's
- Pimpen van ons Waardenproject op leerlingenniveau de BEVER (Beleefdheid, Eerlijkheid,
Verdraagzaamheid, Etiquêtte, Respect). Zie bijlage.
- Familiedag organiseren voor de teamleden en hun gezin
- Actie in samenwerking met het oudercomité: leveren van fruit voor de leerkrachten

Resultaten

We willen inzetten op een traject welbevinden omdat uit onderzoek blijkt dat een gelukkige leerkracht voor de klas beter zijn/haar doelen bereikt. Vanuit de positieve psychologie willen we onze collega's handvaten aanreiken hoe ze geluk kunnen vinden bij zichzelf en dit overdragen naar de leerlingen. Door interactieve oefeningen zal dit traject resulteren tot een actieplan met concrete acties die zowel een impact zullen hebben op korte termijn als lange termijn. We hanteren hiervoor de ABC-visie en zetten dan in op de 3 psychologische basisbehoeftes nl. Autonomie, verbondenheid en het versterken van competenties van ons team.

Tips & tricks

Zeker externe partners in je project betrekken die expertise hebben op dit vlak. Om ervoor te zorgen dat de acties, opgenomen in het dossier, opgevolgd en uitgevoerd worden is het wenselijk om met een kerngroep welbevinden te werken. De actiepunten uit het dossier moeten wel open geformuleerd worden, zodat betrokkenheid / inspraak van het team mogelijk is.

Materiaal

Voorlopig de workshop Op zoek naar werkgeluk van mevr. Nadia Berhmoun.

Externe bronnen / partners

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren