De Mozaïek werkt op maat

Het initiatief

Onze school heeft een zeer divers publiek: kinderen die thuis geen Nederlands leren, analfabete Anderstalige Nieuwkomers, kinderen uit kansarme gezinnen, ... Leerkrachten zijn voortdurend op zoek naar hoe ze de leerstof zoveel mogelijk op maat kunnen aanbieden.

Dit schooljaar zijn we gestart met een intensieve co-teaching en wiskundelessen vanuit de doelen in het eerste leerjaar. In de hogere klassen zijn we aan het experimenteren met aparte leertrajecten voor wiskunde en Nederlands. In de kleuterschool proberen we ook meer activiteiten aan te bieden die op het niveau van het kind zijn.

De vernieuwing

We werken nog steeds met het jaarklassensysteem, maar ondervinden dat dat niet meer samengaat met het M-decreet en de visie 'Samen tot aan de meet'. We kunnen niet meteen het hele systeem omgooien naar voorbeeld van het buitengewoon onderwijs. We moeten de competenties van het leerkrachtenteam eerst versterken en een goed zicht hebben op wat werkt voor onze leerlingen en wat niet. Vandaar dat we dit jaar experimenteren met de co-teaching, wiskundelessen zonder methode en aparte leertrajecten. We zetten ook in op professionalisering en passen onze school-en zorgvisie aan.

Waarom en hoe?

In de kleuterschool werken we samen met VZW Werelddelen. De vrijwilliger-taalcoach komt twee keer per week taalactiviteiten doen met de kleuters die weinig of geen Nederlands kennen. Dit omdat we geen extra lestijden krijgen voor Anderstalige Nieuwkomers jonger dan vijf jaar.

In het eerste leerjaar is er co-teaching voor de lessen wiskunde en Nederlands. De meest gebruikte vorm is de parallelle co-teaching, dikwijls ook assisterende co-teaching en station co-teaching. (Uitleg soorten co-teaching: https://www.klasse.be/88761/co-teaching-6-vormen/). De zorgleerkracht geeft sinds dit schooljaar wiskundelessen zonder methode. Zij werkt activiteiten uit a.d.h.v. de leerplandoelen. Zij gebruikt observaties en eigen toetsen om te evalueren.

In de hogere klassen van de lagere school nemen twee zorgleerkrachten de aparte leertrajecten op zich. De ene voor taal en de andere voor wiskunde. Dit voor de leerlingen waarvoor heel veel differentiatie nodig is (Fase 2 uitbreiding van zorg van het zorgcontinuüm). Concreet zijn dit leerlingen die nog maar hun tweede of derde jaar onderwijs in het Nederlands volgen, leerlingen met een advies B.O. of 1B. Deze leerlingen krijgen in groep (klasoverschrijdend) onderwijs op maat.

Op schoolniveau gaan we op zoek naar een taalmethode die meer geschikt is om onderwijs op maat te geven. De zorgleerkracht neemt deze zoektocht voor haar rekening en bespreekt tijdens personeelsvergaderingen. De school heeft zich ook opgegeven voor het Traject Superdiversiteit te doorlopen met OVSG. We proberen ons nascholingsplan ook in de richting van co-teaching, differentiatie, aparte leertrajecten e.d. te sturen.

Resultaten

De kleuters die met de taalcoach in een klein groepje extra taalactiviteiten hebben gedaan, hebben een betere luisterhouding, ze kunnen zich ook beter concentreren en er is vooruitgang op vlak van passieve en actieve woordenschat.

De leerkrachten van het eerste leerjaar hebben een veel gedetailleerder zicht op het kunnen en kennen van de kinderen. Voor wiskunde is er geen druk om de werkboeken van de methode af te krijgen en kan er op een meer speelse manier gewerkt worden en eventueel langer gewerkt worden aan een bepaald doel. De leerlingen vinden de wiskundelessen leuker.

In de loop van volgend schooljaar, wanneer deze klas in het tweede leerjaar zit, hopen we dat de verschillen tussen de leerlingen op vlak van wiskunde kleiner zullen zijn. Dat zou de differentiatie door de klasleerkracht meer haalbaar moeten maken. Einde volgend schooljaar zullen we weten of deze leerlingen een betere basis hebben door de co-teaching en het werken vanuit de doelen door hun eindresultaten te vergelijken met het vorige tweede leerjaar. En we hopen dat andere leerkrachten ook de sprong durven wagen om de wiskundemethode los te laten en vanuit de doelen te werken!

De leerlingen die les op maat krijgen in een aparte leergroep (klasoverschrijdend) hebben meer plezier in leren, zijn gemotiveerder, zijn actiever en hebben opnieuw meer zelfvertrouwen. Ze worden niet steeds meer geconfronteerd met dingen die ze niet kunnen.

De individuele nascholingen en het Traject Superdiversiteit zullen hun invloed pas laten merken eind schooljaar 2018-2019 of later. Ook de school- en zorgvisie is 'work in progress'.

Tips & tricks

- Ken je leerkrachten: Wie staat er open voor vernieuwing? Wie durft uitproberen? Wie kan de anderen over de streep trekken met positieve bevindingen? Overleg regelmatig met de betrokken leerkrachten, evalueer.

- De directeur staat mee aan het roer.

- Maak een plan op schoolniveau. Neem tijd.

Materiaal

De Taalcoach gebruikte vooral prentenboeken en gezelschapsspelletjes van de school.

De leerkracht die wiskunde zonder methode geeft, heeft heel veel materiaal zelf gemaakt. Ze heeft soms ook gezelschapsspelletjes gebruikt.

De leerkrachten die aparte leertrajecten aanbieden gebruikten ofwel de taalmethode, eigen werkbladen of spelletjes. Voor de wiskundelessen heeft de zorgleerkracht ook zoveel mogelijk vanuit de doelen gewerkt en daarvoor hele concrete activiteiten bedacht (koken, kaartlezen, openbaar vervoer gebruiken, naar de winkel, ...)

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren