Connect

Het initiatief

Leerlingen van 11 tot 14 jaar organiseren zelfbedachte multimedia workshops voor senioren in het lokaal dienstencentrum de Sprankel te Vorselaar. De leerlingen van het 6de leerjaar van basisschool Windekind en leerlingen van de 1ste graad (B-stroom) van het Kardinaal van Roey Instituut werken samen om drie workshops te ontwikkelen, te promoten en te begeleiden. Met dit project zetten we in op verbondenheid met de lokale gemeenschap. Let's connect!

De vernieuwing

Zowel de samenwerking met het secundair als het community-based leren is nieuw voor onze school. Sinds september van dit jaar experimenteren wij met community-based leren en proberen wij steeds meer de gemeenschap in de school te halen en zelf de stap naar de lokale gemeenschap te zetten om kansen tot zinvol en realistisch leren te creëren. Met dit project stappen we echt uit onze comfortzone.

Waarom en hoe?

De uitvoerders zijn leerlingen van het zesde leerjaar van onze basisschool die samenwerken
met de leerlingen van de eerste graad B-stroom van onze buurschool. Het kader ligt vast: de leerlingen leren de doelgroep 'senioren' kennen, gaan langs bij het dienstencentrum om ook dat te leren kennen en om te kijken/voelen waar zij workshops gaan geven. Daarna doen ze een marktonderzoek om te weten te komen welke noden er zijn bij de senioren waarvoor ze gebruik zouden kunnen maken van multimedia (vb. communiceren met kleinkinderen via skype, een dieet opvolgen met een foodApp, een fietroute uitstippelen met google maps...). We doen dit kleinschalig en op het niveau en tempo van de leerlingen. We kunnen dit realiseren tijdens PAV-uren en projectwerk in gedifferentieerde groepen. Uit de resultaten van dit onderzoek destilleren de lln mogelijke thema's voor hun workshops.

Vervolgens werken de lln enkele voorstellen uit die ze pitchen aan het dienstencentrum. De voorstellen die weerhouden worden, werken ze verder uit tot workshops. Dit zal gebeuren in de lessen ICT, taal... Elke groep krijgt een maximumbudget dat ze kunnen gebruiken om hun opdracht uit te voeren. Ze moeten voor dit budget een boekhouding maken en alle kosten verantwoorden. Er wordt extra ingezet op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en procesbegeleiding.

Wanneer de workshops klaar zijn worden ze geoefend tijdens testworkshops. Hier wordt extra ingezet op taalgebruik, beleefdheid, omgaan met moelijkheden... Ouders en grootouders worden uitgenodigd om deel te nemen. Op basis van de feedback van het testpubliek gaan de lln aan de slag om hun workshop bij te sturen.

Tenslotte ontwikkelen de lln per groep een promotiecampagne om hun workshop te promoten. Ook hiervoor kunnen ze hun budget gebruiken en worden ze ondersteund door professionals.

In mei vinden dan de uiteindelijke workshops plaats. Daarna volgt een reflectie en evaluatie.

Resultaten

Wij hopen op een goede samenwerking met het secundair onderwijs én met de lokale omgeving.

Tips & tricks

Dat is te vroeg om in te vullen. We staan immers nog in de startblokken.

Materiaal

Deze vraag beantwoorden we graag aan het einde van dit schooljaar.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren