The Cold Chain Mission

Beelden van onze grote groep richting STEM-klas en wat impressies tijdens de STEM-les
Het initiatief

The Cold Chain Mission is een bestaand maatschappelijk, belangrijk project, gesteund door UNICEF met als peter de bekende acteur Ewan McGregor, waar wij als school een enorme meerwaarde aan willen geven. Het project kadert in de STEM-visie. In dit project komen alle factoren van STEM sterk aan bod. De S van Science waarbij heel wat wetenschappelijke kennis nodig is om het project tot een goed einde te brengen. De T van Technics waarbij heel wat technische hulpmiddelen en handelingen nodig zijn. De E van Engineering waarbij heel wat moet ontworpen worden om alles gebruiksklaar te krijgen. De M van Mathematics waarbij raadsels, symmetrieassen, inhouden, ... moeten gekend zijn.

Dit project zorgt er ook voor dat leerlingen out of the box kunnen nadenken over een erg belangrijk maatschappelijk probleem die zeer relevant is. Deze manier van werken verhoogt het denken en werken enorm aangezien de leerlingen niet meer in een gewone klasopstelling aan de slag gaan. Ze werken steeds 2 aan 2 waardoor de spreek-, denk-, werklijnen zeer hoog liggen. Elke les kunnen ze zonder veel uitleg zelfstandig aan de slag, waardoor ze op een korte periode heel veel leren! De Cold Chain Mission is een project waarbij medicijnen naar afgelegen gebieden in derdewereldlanden gebracht worden. Hulpverleners moeten allerlei gevaarlijke routes via land, lucht en water afleggen om bij de mensen te komen. Hierbij komt nog dat de medicijnen koud moeten blijven, anders bederven ze. De opdracht van onze leerlingen is dit veiliger maken: bouwen van een frigobox, een transportmiddel ontwikkelen met robots, de box vervoeren met een drone, en een recyclage-ecoboot maken.

De vernieuwing

Het project is vernieuwend omdat we een maatschappelijk probleem aanpakken en dit aan de hand vant 4 deelprojecten. Ook het project verloopt over de klassen heen. Leerlingen werken telkens in duo. De leerkrachten staan als 2 coaches voor de klas. Tijdens dit project wordt geen traditioneel lesgeven en is de activiteit van de leerlingen zeer hoog.

Waarom en hoe?

Dit project loopt over het volledige schooljaar en dit gedurende 2 lesuren per lesweek tijdens de STEM-lessen. Het jaarproject start de eerste 2 weken met proefopstellingen waarbij leerlingen oplossingen moeten bedenken. Zo leren de leerlingen inzien dat er soms meerdere oplossingen goed zijn en dat oplossingen die niet goed zijn, je ook een stuk verder helpen. Dit is zeer belangrijk dat ze dit goed weten.

Daarna stellen we het jaarproject voor om de leerlingen hiervoor warm te maken. Het project is een groot maatschappelijk probleem waar wij een oplossing voor willen bedenken. De volledige groep (ongeveer 40 leerlingen uit 4 verschillende klassen) wordt dan in 4 groepen gedeeld. Elke groep werkt dan in duo's aan 1 van de vier thema's. Om de 6 à 7 weken schuiven we door naar het volgende thema. Er worden dan ook nieuwe duo's gemaakt. Iedere thema moeten ze zelf op het einde evalueren. De leerlingen hebben gedurende het project voortdurend een 3d printer, computers, Syma drones, programmeerbare drones, zaagmachines, boormachines met alle soorten boren, een soort bibliotheek van heel veel verschillende materialen, … En waar we nog van dromen is een lasercutter, want dit zal ook vlug een grote meerwaarde zijn in dit project.

Tijdens de laatste les wordt er een mini-tentoonstelling gehouden om alle oplossingen voor te stellen. Dit is de afsluiter van het thema. Dit project wordt ook tentoongesteld en verduidelijkt op onze infoavonden en infodag. Tijdens de STEM-lessen wordt er niet gedoceerd en worden er geen punten gegeven. Wel geven we letterscores op bv. brainstormen, samenwerken en flexibel zijn, vernieuwend denken en handelen, …

Alle leerlingen weten bij het begin van de les wat ze moeten doen. Er wordt geen enkel moment nog klassikaal gedoceerd. De leerkracht is er enkel nog als coach. Alle 40 leerlingen zijn tegelijkertijd aan het werk. Zich wegstoppen is niet meer mogelijk. De activiteit van de leerlingen is zo heel hoog, waardoor het zelf leren innoveren, engineering heel belangrijk is.

Resultaten

De leertijd bij dit project ligt heel hoog. Leerlingen werken voortdurend in groepen van 2. Ze leren van elkaar en moeten zelf een oplossing bedenken. Fouten maken wordt helemaal niet afgestraft, integendeel. Leren uit fouten is namelijk heel belangrijk. Er gaat geen tijd verloren aan doceren, waar de activiteit van de leerlingen vaak heel laag ligt.

Echt meten van de resultaten kunnen we niet, maar bij een stappenplan die we vaak vroeger in de les techniek gebruikten, zagen we dat heel veel leerlingen hetzelfde nabootsen, zelfs dezelfde fouten maakten, zonder dat ze echt nagedacht hebben over hun gemaakte stappen. Nu merken we dat iedere groep met andere ideeën / oplossingen komen, soms heel verschillend en soms zelf erg innovatief.

Tips & tricks

Durf als leerkracht de stap zetten om niet meer traditioneel voor de klas te zetten.
Laat de leerlingen mislukken en zelf bijsturen! Daar leren ze veel van!
Sta als coach voor de klas en geef geen oplossing mee aan de leerlingen.
Daag ze steeds extra uit! Kijk naar de voorkennis van de leerlingen.

Materiaal

De begeleide bundel met de volledige verhaallijn hebben we volledig zelf uitgewerkt. De verhaallijn hebben we gezien naar aanleiding van een BBC Reportage: https://www.youtube.com/watch?v=ex7F9RcS4VA

Externe bronnen / partners
Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren