The Challenge - een persoonlijke uitdaging

Het initiatief

The Challenge is een jaarlijks weerkerend project waarbij we met elke leerling van de 3de graad STW op zoek gaan naar zijn of haar talenten en interesses, maar ook valkuilen en werkpunten. Op basis hiervan ontwerpt elke leerling voor zichzelf een uitdagende en grensverleggende dag. Voorbeelden van de voorbije periode:

- Een leerling verzint een hip hop choreografie en leert deze aan leerlingen van het 2de leerjaar aan.
- Een leerling volgt 1 dag lang een politicus.
- Een leerling observeert in de voormiddag een leerkracht van het 1ste leerjaar en neemt zijn rol in de namiddag over.
- Een leerling komt in contact met drugsverslaafde jongeren en leert een oplossingsgerichte methodiek kennen.

De vernieuwing

The Challenge is vernieuwend omdat we veel meer dan vroeger inspelen op de persoonlijke vorming van de leerlingen. We zijn dit keer niet bezig met theoretische kennis, maar geven hen de ruimte om bij zichzelf stil te staan en op zichzelf te reflecteren.

Waarom en hoe?

Heel 'the Challenge' is opgebouwd volgens de waarderende benadering (Appreciative Inquiry): eerst leren de leerlingen hun eigenschappen grondig kennen, daarna dromen ze op basis hiervan over hun ideale dag en in een derde fase ontwerpen ze een realistische challenge die ze ten slotte uitvoeren.

Achteraf geven aan de rest van hun groep een presentatie over deze dag en vertellen ze op welke manier ze aan hun sterke eigenschappen en werkpunten gewerkt hebben en hoe ze tijdens hun challenge gegroeid zijn.

Resultaten

We organiseren 'the Challenge' in het 4de, 5de en 6de jaar STW. Elk jaar groeien de leerlingen hier verder en verder in. Hun challenge in het 4de jaar is eerder een kennismaking, terwijl the Challenge in het 6de kadert binnen hun GIP. Op dat moment moeten de leerlingen uitgebreid reflecteren op hun sterke punten en op hun werkpunten. De meeste leerlingen hebben op dat moment een duidelijker beeld van wat ze willen, wie ze zijn en hoe ze gegroeid zijn.

Tips & tricks

1. Werk volgens een bestaande methode (bijv. waarderende benadering, VuurWerkt, KernTalentenmethode...)

2. Neem voldoende tijd om met elke leerling te praten om zijn of haar persoonlijke Challenge te ontwerpen. Zo kan je hen uitdagen om een echt grensverleggende dag te ontwerpen en verder te denken dan hun vertrouwde omgeving.

Materiaal

Voor dit project heb je geen specifiek materiaal nodig.

Thema('s):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren