Buitengewoon onderwijs pioniert met Augmented Reality

AR in het COSMO-project.
Het initiatief

(Maatwerk)bedrijven zetten steeds meer in op hoogtechnologische vormen van instructies en leren, zoals Augmented Reality (AR). BuSO-scholen De Hoge Kouter te Kortrijk (www.hogekouter.be) en Dominiek Savio (www.dominieksavio.be) te Gits bereiden hun leerlingen voor op deze innovatieve werkvloeren van morgen en zetten in op AR. Met de hulp van Lichtwerk (www.lichtwerk.io) en de software van LightGuide (www.lightguidesys.com) zorgen beide scholen dat de overgang van het buitengewoon onderwijs naar de (sociale) economie vlot verloopt. Projecties op de werktafel ondersteunen de leerlingen. Deze begeleiding kan bestaan uit licht, geluid, beeld, video, tekst…, de instructies kunnen op verschillende manieren aangeboden worden. De controle gebeurt door camera’s die de handelingen van de leerling volgen, hierdoor kan in real-time gepaste feedback gegeven worden.

De vernieuwing

Dominiek Savio en De Hoge Kouter implementeerden als een van de eerste scholen voor buitengewoon onderwijs Augmented Reality in hun lessen. Mensgericht digitaliseren, waarbij de leerling centraal staat was hierin cruciaal. De technologie van LightGuide, afkomstig uit de maakindustrie, is een innovatief, slim systeem dat interageert met de leerling. Er zijn een oneindig aantal opties, zo kan de projectie samenwerken met een slimme schroevendraaier, met een weegschaal, etc.

Daarenboven werd de keuze voor deze technologie mede bepaald door trends op de arbeidsmarkt. De implementatie van AR garandeert een vlottere overgang naar de (sociale) economie eens de leerlingen afstuderen.

Waarom en hoe?

Maatwerkbedrijven bieden duurzame, veilige en lonende tewerkstelling aan personen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze sociale economiebedrijven merken al enige tijd dat de opdrachten die ze in onderaanneming uitvoeren complexer worden, de reeksen zijn kleiner en de kwaliteitseisen liggen hoger. Daarnaast wordt de instroom (o.a. leerlingen buitengewoon onderwijs) van medewerkers diverser en is het minder evident dan vroeger om die personen in te schakelen. Maatwerkbedrijven implementeren bijgevolg assistieve technologieën zoals AR om het werk haalbaar te houden voor hun doelgroepmedewerkers en om het welzijn op het werk te vergroten.

Scholen buitengewoon onderwijs willen hierop inspelen en hun leerlingen voorbereiden op deze innovatieve werkvloeren van morgen. Dominiek Savio en De Hoge Kouter namen deel aan het onderzoeksproject COSMO om Augmented Reality in te zetten in de klas. Elke school zette een AR-proeftuin op waar diverse (de)montageopdrachten uitgevoerd kunnen worden. De slimme werkposten bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Bovendien werken leerlingen van Dominiek Savio 1 dag per week in het ‘bufferatelier’ van maatwerkbedrijf Mariasteen. Op deze manier leren ze de technologie kennen in een productieomgeving.

Resultaten

• Leerlingen kunnen op hun eigen tempo complexe taken en processen aanleren, de ondersteuning kan zich daarenboven aanpassen aan het niveau van de leerling.
• Het systeem geeft aan als de leerling een fout maakt.
• De lesgever kan zelf programma’s schrijven volgens de specifieke noden van de doelgroep, zonder kennis van programmeertaal, de ontwerpomgeving is zeer gebruiksvriendelijk.
• Er is meer differentiatie mogelijk in de klas.
• Leerlingen maken minder fouten.
• Leerlingen kunnen sneller werken.
• Leerlingen ervaren minder cognitieve en/ of fysieke belasting.
• Leerlingen zijn voorbereid op de innovatieve werkvloeren van de Vlaamse maatwerkbedrijven.

Tips & tricks

Go digital, but stay human
• Start met een visie, weet duidelijk waar je naartoe wilt wanneer je een nieuwe technologie implementeert.
• Betrek leerlingen en leerkrachten van bij het begin.
• Werk samen, ga partnerschappen aan met andere scholen en/ of de industrie.

Materiaal

De Hoge Kouter en Dominiek Savio gebruiken de LightGuide-technologie die door Lichtwerk (www.lichtwerk.io) in België en Europa verdeeld wordt.

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren