Biotechnicum: project 'Atalanta'

Het initiatief

Atalanta' is een vergroeningsproject, met de steun van de provincie Limburg, op het schooldomein van het Biotechnicum te Bocholt. Deze secundaire school heeft samen met basisschool De Driehoek een ecologische tuin gecreëerd waarin leerlingen onderzoekend leren. Atalanta is een vlinder, de naam is gekozen omdat we met dit vergroeningsproject deze vlinder willen aantrekken. Naast de aandacht voor de biodiversiteit zijn er ook twee buitenklassen. Verder zijn er verticale tuintjes, houtwallen, heggen, verschillende soorten leifruit, een poel, een wiglo, een insectenhotel, een weerstation ... Ook staan in dit gebied zitbanken waar leerlingen tot rust kunnen komen, ver weg van de drukte van de speelplaats.

De vernieuwing

Met infoborden en QR-codes worden leerlingen gestuurd om onderzoekend te leren. Met deze nieuwe leeromgeving willen we inzetten op aangepaste didactische werkvormen in openlucht. Hierbij stellen we dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting ook diverse sensoren, dataloggers, microscoop en een weerstation ter beschikking voor de leerlingen.

Waarom en hoe?

We willen met dit project onze visie op innovatief onderwijs ondersteund door ICT verder invulling geven. Het onderzoekend leren, dat we in het verleden vaak in een bos- of beekomgeving deden, kunnen we nu in de schoolomgeving uitvoeren. Zonder een verplaatsing te maken, kunnen leerlingen en leerkrachten water, lucht, bodem, micro-organismen ... onderzoeken.

Resultaten

Het project is in ontwikkeling en is klaar voor gebruik in het voorjaar van 2021. We hopen snel volgende succescriteria te bereiken:
* Leerlingen van het Biotechnicum voeren na realisatie minstens 3 projecten per schooljaar uit in het kader van onderzoekend leren met ondersteuning van ICT.
* Het Biotechnicum telt minstens 5 maanden in een schooljaar met minstens 20 keer een bezoek van een klas aan de buitenklas. De buitenklas is te reserveren in Smartschool.
* Twee jaar na de realisatie moet het aantal micro-organismen, vogels, vlinders ... zijn toegenomen met minstens 30 %. Leerlingen van het Biotechnicum worden betrokken bij de tellingen.
* Twee jaar na de realisatie moet tijdens een bevraging minstens 50 % van alle leerlingen van beide scholen dit project en haar toepassingen als ‘leuk en waardevol’ categoriseren.

Tips & tricks

Bij de ontwikkeling van het project zijn voortdurend leerlingen en leerkrachten betrokken. Het voordeel is dat ze op deze manier niet alleen een vergroeningsproject helpen realiseren, ook geven ze hun eigen leeromgeving vorm.

Materiaal

Leerlingen leren in openlucht. Hierbij maken ze gebruik van verschillende sensoren en dataloggers, dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting hebben we volgende meettoestellen kunnen aankopen:
3GDX-TMP: Go Direct Temperature
3GDX-PH: Go Direct pH
3GDX-ODO: Go Direct Optical Dissolved Oygen Sensor
3GDX-CON: Go Direct Conductivity
3GDX-CL-BNC: Go Direct Chloride ISE Electrode BNC
3GDX-ISEA: Go Direct Ion Selective Electrode Amplifier
datalogger voor temperatuur, licht, luchtvochtigheid en CO
Bresser LCD-microscoop 50x-2000x
digitaal weerstation, inclusief sensoren en USB

Vertrekkende van een onderzoeksvraag kiezen leerlingen een geschikt toestel. Ze leren dit toestel gebruiken. Verder zullen leerlingen data verzamelen, analyseren, interpreteren en rapporteren.

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren