BEwind - educatieve escaperoom

Het initiatief

In het project 'BEwind' zullen Leerlingen van het keuzevak project educatieve spelen (Humane Wetenschappen (ASO)) en STEM (Techniek Wetenschappen (TSO)) samen een educatieve escaperoom bouwen. 'BEwind' als titel staat voor onze twee uitgangspunten nl. 'BElgische wind' (hoe werkt een windmolen?), maar ook voor bewind voeren (hoe werkt een burgerinitiatief/coöperatie, wat kan je als burger doen, etc.). In beide delen zien we een glansrol weggelegd voor beide studierichtingen.

De vernieuwing

Onze school is één van de grootste scholen van Vlaanderen en telt een BSO/TSO/ASO/OKAN en Middenschool. Een samenwerking van deze grootorde tussen de verschillende onderwijsvormen bestaat nog niet.

Door samen te werken met de leerlingen van de richting Techniek Wetenschappen (TSO) en Humane Wetenschappen (ASO) hopen we de leerlingen te laten kennismaken met de sterktes van elkaars richting. Elk leerlingprofiel zal positief aan bod komen en uitgedaagd worden. Hierbij werken we dus samen over de onderwijsvormen en domeinen heen.

Door bovendien te werken met lokale partners (Stad Eeklo en burgercoöperatie Volterra) hopen we het
project lokaal te enten en de vier muren van een klaslokaal te overstijgen. Veel leerlingen zullen bovendien op weg naar school de beoogde windmolens zien gebouwd worden (vanaf januari 2020). Daarnaast komen ze ook in aanraking met nieuwe economische organisaties, de burgercoöperaties. Deze maken een duidelijke opmars binnen Europa.

Waarom en hoe?

Zowel de richting Humane Wetenschappen ("Vuilbakrichting ASO") en Techniek Wetenschappen ("Is maar TSO") kampen met veel vooroordelen t.a.v. hun richting. Dit zowel bij leerlingen, leerkrachten (onbekend is onbemind) en daarbuiten. Met dit project hopen we deze vooroordelen te doorprikken door de sterktes van beide richtingen in de verf te zetten.
Zo zullen de leerlingen TW vooral de techniciteit van de raadsels uitwerken in de lessen STEM. En zullen de leerlingen HW vooral het verhalende deel van de burgerinitiatieven centraal stellen.
Belangrijk voor een goede escaperoom is dat beiden (het verhaal en de raadsels) mooi samenvallen en er zal dus een goede/open verstandhouding tussen beide richtingen nodig zijn. Dit zal de creativiteit, communicatie, samenwerking en het kritische denken bij de leerlingen aanscherpen. Ook hopen we leerlingen bewust te maken van hun leefomgeving
(klimaat, economie, burgerparticipatie, ...) zodat ze met een kritische open blik binnen één of twee jaar onze school verlaten.

De doelgroep van deze educatieve escaperoom zal onder meer de BSO afdeling van onze school zijn. Ook hier zullen de leerlingen zich bij het maken bewust van moeten zijn.

Beide leerlingengroepen krijgen dezelfde infosessies (windmolens, burgerparticipatie) en workshops (bouwen escaperooms, verhalen, raadsels). Vanuit deze infosessies en hierop volgende brainstorm moeten de leerlingen tot een educatieve escaperoom komen. Belangrijk hierbij is dat voor een goede escaperoom het verhaal en de raadsels goed samenhangen. Bij de brainstorm moeten de leerlingen rekening houden met de haalbaarheid (budgettair,
praktisch) en de uitvoering ervan.
Deze infosessies en workshops zullen doorgaan tijdens de wekelijkse twee lesuren. We plannen deze voor beide klassen op hetzelfde moment. Concreet is het eindresultaat dus een educatieve escaperoom. Dit betekent een locatie waarbij de spelers (5-tal personen) uit zullen moeten ontsnappen. Ontsnappen kan door het oplossen van allerlei opdrachten en raadsels (met als thema windmolens, burgerinitiatief). Zo maken de spelers op een uitdagende manier kennis met de werking van een burgercoöperatie en de werking van een windmolen.

Resultaten

Wij hopen resultaten te bekomen bij de drie grote actoren die van onze school uit betrokken zijn, m.n.:

-De leerling
Wij hopen door dit project de kloof tussen de verschillende richtingen/onderwijsvormen te verkleinen en de leerlingen bewust te maken van burgerparticipatie, ecologie bij hen in de buurt. Ook ICT-vaardigheden, zelfontplooiing, motivatie, zelfredzaamheid en op een constructieve manier samenwerken hopen we te stimuleren.

-De leerkracht
Als leerkracht willen wij de intrinsieke motivatie en kritische houding van de leerlingen aanspreken door een concreet tastbaar project (in hun achtertuin) uit te voeren. Ook willen wij verder experimenteren met 'escaperoom' als actieve werkvorm in de klas.

-De school
Wij willen in de school de kracht van domeinoverschrijdend te werken aantonen.

Tips & tricks

- Zoek externe partners die mee kunnen begeleiden en info aanleveren.
- Werk samen met collega's met een andere achtergrond (bv. exacte wetenschappen & menswetenschappen).
- Ga uit van de kracht van elke leerling, in elke richting.

Materiaal

/

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren