Bednet - van ziektebed naar klaslokaal

Het initiatief

Bednet streeft ernaar om het recht op synchroon internetonderwijs te garanderen voor alle zieke kinderen en jongeren en op termijn ook voor kinderen en jongeren die om welke reden ook tijdelijk, langdurig of veelvuldig niet naar school kunnen. Het innovatieve concept van de dienstverlening kan ingezet worden om groeikansen voor andere doelgroepen, naast de zieke kinderen, te bevorderen. Het concept is niet gebonden aan taal of doelgroep. Daardoor is het ook inzetbaar is in andere contexten, in andere regio’s en voor andere doelgroepen.

De vernieuwing

Bednet vzw organiseert synchroon internetonderwijs in Vlaanderen. Dit vernieuwend concept zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die regelmatig of langdurig afwezig zijn door ziekte, synchroon les kunnen volgen met hun eigen klas, van thuis uit.

Bednet zorgt – gratis - voor een inhoudelijke begeleiding en technische IT-ondersteuning van de zieke leerling en de school.

Waarom en hoe?

Bednet verbindt de zieke leerling aan zijn eigen klas. Het kind of de jongere blijft deel uitmaken van zijn klas. De leerachterstand van de zieke kinderen blijft beperkt en ze blijven in sociaal contact met hun klasgenoten en leerkrachten. Bednet garandeert zo het recht op onderwijs van de zieke kinderen.

Resultaten

De zieke leerling blijft deel uitmaken van zijn sociale groep, de leerachterstand blijft beperkt. 9 op de 10 kinderen en jongeren kunnen zo mee naar hun volgende jaar, ondanks het feit dat ze regelmatig of langdurig afwezig zijn.

Het ziek zijn verdwijnt even naar de achtergrond en het kind of de jongere heeft het gevoel ook kind te mogen zijn, naast het ziek zijn. Het einddoel blijft re-integratie in de klas.

We kunnen nog wat hulp gebruiken:

Bednet kan ondersteuning gebruiken in het onderzoek naar de inzet en de evolutie van technologie in het onderwijs. Hoe gaan kinderen en jongeren vandaag om met nieuwe technologie? Hoe wordt nieuwe technologie ingezet in het onderwijs? Hoe wordt daarmee omgegaan? Wat zijn de ervaringen en mogelijke hindernissen? Op die manier kan Bednet leren hoe we zelf voortdurend kunnen vernieuwen en inspelen op de technologische evolutie.

 

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren