Autonoom leren in zones op Middenschool Vijverbeek

Het initiatief

De leerlingen van het 1e en 2e leerjaar A- en B-stroom van Middenschool Vijverbeek Asse
worden door de vakcoaches begeleid tot autonome zelfsturende jongeren. We doen dit in
zones die aangepast zijn aan de leerstrategieën, competenties en werkvormen die de
leerlingen daarvoor nodig hebben.

De vernieuwing

Tijdens schooljaar 2020-2021 werden reeds initiatieven uitgevoerd (zones werden benoemd en
ingericht met het bestaande schoolmeubilair). In een volgende fase (schooljaar 2020-2021)
worden deze zones digitaal geoptimaliseerd. Vanaf september 2021 werd een bestaande 'kale'
ruimte van het schoolgebouw (de kelder) analoog ingericht als krachtige leeromgeving
met verschillende zones.

Waarom en hoe?

Toen de onderwijsvernieuwing in de eerste graad van het secundair onderwijs zich aandiende,
drong zich tegelijkertijd ook op onze school een grondige herziening van onze
onderwijsaanpak op. Het team realiseerde zich dat de pedagogisch-didactische aanpak van de
school niet afgestemd was noch aansloot bij de de noden, verwachtingen en mogelijkheden
van ons doelpubliek noch voorbereidde op een immer en snel veranderende samenleving. We
waren dus verheugd dat de kentering die zich bij ons op de werkvloer opdrong naadloos
aansloot bij de herziening van de onderwijsstructuur en leerplannen vanuit de overheid. Covid19 had vooral impact op het persoonlijk contact, de fysieke nabijheid en beschikbaarheid van
de coaches en het welbevinden van de leerlingen en het personeel; minder op onze manier
van werken aangezien wij reeds 2 jaar werken volgens een systeem van flexibele roosters,
instructiemomenten, werktijd (begeleid zelfstandig leren), weekplanningen, instructiefiches,
enz...

Resultaten

De kelderruimte werd gestript, de muren werden hersteld en geschilderd, meubilair werd voorzien. Het plafond en de vloer dienen nog opgewaardeerd, alsook nieuwe verlichtingsarmaturen dienen nog geplaatst.
Daarnaast willen we nog investeren in een aansluitende analoge zone en buitenklas, aanpalend aan deze kelderruimte waar leerlingen ook autonoom kunnen leren naast instructies krijgen.

Tips & tricks

Vertrek vanuit de visie van je school en betrek zoveel mogelijk - van bij het begin - het team. Laat hen mee nadenken over het waarom, het wanneer, het hoe, ...

Materiaal

Meubilair Ikea, schilderwerk met verf van Colora, hergebruik van materiaal
toekomstige aankopen: ICT-materiaal (mobiel TV-scherm, akkoestische wanden, ...)

Externe bronnen / partners
Doelgroep(en):

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren