Autonoom leren in een krachtige leeromgeving

In deze video krijgen jullie een idee van hoe we aan de slag zijn gegaan binnen ons naamloos leerjaar (7+)
Het initiatief

We willen een volledig nieuwe onderwijsstructuur implementeren waarbij we de focus leggen op zelfgestuurd leren.

Hiervoor vervangen we het lesuur van 50 min door een nieuw roostermodel waarin er plaats is voor instructie én zelfstandig werk. Om voldoende ondersteuning te bieden, worden de leerlingen in dit proces elke week gecoacht door een leercoach.

Zo geven we de leerlingen eigenaarschap over hun leerproces en verhogen daarmee hun gevoel van autonomie en betrokkenheid.

De vernieuwing

Dankzij onze nieuwe aanpak vanuit de zelfdeterminatietheorie zijn leerlingen en leerkrachten zich meer bewust van hun eigen talenten. Bij de personeelsleden worden die kwaliteiten ingezet om hun leerlingen sterker te maken. Door het inzetten op gepersonaliseerd leren zijn we ervan overtuigd dat we leerlingen beter kunnen opvolgen en hun competenties sneller kunnen ontdekken. Dit zal de schoolse vertraging verminderen en zal leiden tot betere outputcijfers in het hoger onderwijs.

Ook in de aansluiting met de arbeidsmarkt zullen we merken dat we een sterker netwerk zullen kunnen uitbouwen omdat onze leerlingen zich meer bewust zullen zijn van hun competenties.

De werking is verder ook vernieuwend omdat we vertrekken vanuit een nieuw organisatiemodel waarbij de leerkracht niet meer op zijn eiland zal zitten, maar ook in een team moet fungeren. Hij krijgt daarbij verschillende rollen toegewezen: vakexpert, algemeen leerkracht, coach en teamlid.

Waarom en hoe?

De maatschappij is zo veranderd dat er zich een andere aanpak in het onderwijs opdringt. Leerlingen dienen andere vaardigheden aangeleerd te krijgen die beter aansluiten op het hoger onderwijs / arbeidsmarkt en het levenslang leren. We spreken daarbij van de 21e eeuwse vaardigheden.

Op onze campus vertrekken we daarom vanuit een andere en efficiëntere methodiek waarbij we de leerlingen veel beter kunnen motiveren waardoor ze maximale leerwinst boeken en maximaal leervermogen ontwikkelen.

Het initiatief vloeit voort uit een samenwerking van een aantal teamleden met de directie. We zijn het concept al even aan het voorbereiden. We hebben hiervoor draagvlak gecreëerd bij de rest van het team door onder andere een reeks bezoeken aan verschillende Vlaamse scholen die zich focussen op zelfsturend leren. De meerwaarde hiervan werd dus in kaart gebracht en heeft veel collega’s het nut ervan doen inzien.

De visie werd ondertussen afgevinkt en enkele denkpistes liggen voor. De leraren denken en werken ondertussen in teams en elke leerkling beschikt sinds de start van dit schooljaar over een individuele coach. Bij aanvang van het schooljaar is ook de opstart van een participatief leerlingenparlement voorzien.

Voor de herfstvakantie willen we een nieuw organisatiemodel bouwen dat de teamleden toelaat om in hun sterkte te staan. Op onze pedagogische studiedag in oktober organiseren we daarom een teamcrafting met onze personeelsleden. Zo leren ze waar ze zelf goed in zijn en welke toekomstige rollen ze in onze organisatie kunnen opnemen. We doen dit in samenwerking met de vzw Konekt.

Tussen november 2021 en februari 2022 starten we een opleiding rond leerdoelgericht lesgeven bij het voltallige team. Deze opleiding bestaat uit 4 halve dagdelen en wordt gegeven vanuit Kunskapsskolan (een Scandinavisch concept waarbij gepersonaliseerd leren centraal staat).

Na de krokusvakantie brengen we dan de opgedane inzichten in de praktijk.

Resultaten

September 2021
- We hebben onze vernieuwende inzichten vorig schooljaar toegepast in het naamloos leerjaar (7+) met een beperkt aantal leerkrachten die nauw met elkaar samenwerken (zie video). Vanuit een olievlekprincipe zien we ook op andere plaatsen soortgelijke initiatieven oppoppen.
- We hebben vorig schooljaar al enkele teamcraftings getest in beperkte teams. We hebben gemerkt dat dit bijdraagt tot meer verbondenheid. In het team elektriciteit zien we de eerste vormen van een ander samenwerkingsmodel ontstaan waarbij ze elk in hun expertise gaan staan. Zo zal één leerkracht wat meer tijd spenderen aan het ontwikkelen van cursusmateriaal, één leerkracht zich meer focussen op de stages en het duaal leren en de andere leerkrachten staan samen in teamteaching.
- Onze vernieuwende visie zorgt ervoor dat we in onze rekrutering ook personeelsleden aanwerven die openstaan voor innovatie. Dat zorgt voor een nieuwe dynamiek die het hele team ten goede komt.
- De samenwerking met onze externe partners (Konekt, Kunskapsskolan) leidt tot nieuwe inzichten die zich de komende maanden zullen vertalen tot concrete acties en een nieuw organisatiemodel.

Tips & tricks

Wie vernieuwing wil initiëren, dient eerst een draagvlak te vinden bij de personeelsleden. De bezoeken aan andere innoverende scholen was bij ons een eye-opener voor vele personeelsleden dat het ook anders kan.

Materiaal

- "Scholen slim organiseren" (Tom Van Acker en Yves Demartelaere)
- Info en inzichten uit verschillende innoverende scholen in binnen- en buitenland

Externe bronnen / partners

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren