Atelierwerking rond jaarthema

Het initiatief

We werken met de hele school rond een jaarthema.

Er worden regelmatig "ateliers" georganiseerd. Alle kinderen kiezen een atelier, een activiteit voor een hele dag die hen interesseert, boeit, nieuwsgierig maakt. Op het einde van de dag is er een "toonmoment".

De vernieuwing

Leerkrachten kiezen naargelang hun talent, interesse, gave... en maken clusters met een "andere" collega. Zo leer je mekaar op een andere manier beter kennen. Een gezonde mix. Kinderen laten hun talenten zien en "groeien".
Vakoverschrijdend en klasoverschrijdend werken is een hele opdracht;

Waarom en hoe?

We werken met een portfolio voor de kinderen en zetten in op talentontwikkeling. We willen leerkrachten eigenlijk dezelfde ervaring geven: "laat eens zien waar je heel goed in bent". Mensen groeien hierdoor.

Wij starten ons project ateliers door :
1. Duo’s te vormen met de leerkrachten die dezelfde interesse hebben, andere begeleiders, gidsen, uitnodigen… ev ouders met een speciale “gave”.
2. Een atelier- fiche in te vullen ter informatie voor het team, met de doelen uit het nieuwe leerplan ZILL.
3. Team- overleg ivm materiaal, locatie, uitstappen regelen,...variatie voorzien en voor élk wat wils.
4. De ateliers worden voorgesteld aan de kinderen (kinderen weten niet welke lkr welk atelier geeft).
5. De kinderen kiezen, in samenspraak met hun lkr.
6. De keuzes worden gebundeld, de groepen samengesteld.
7. De opening van de dag met een lied, een verhaal… Elk kind krijgt een naam-sticker met de groep op vermeld.
8. De groepen worden gemaakt en vertrekken naar hun locatie.
9. Dag- verloop in de groep, vb: ridder-estafetten, volksdans, mode in de middeleeuwen, wat eten we in de Middeleeuwen?, een maquette van een bezocht kasteel maken, bezoek aan het archief van de gemeente en kalligrafie, …
10. Afsluiten van de dag met een “toon- moment”.

Resultaten

Het toomoment is zalig: laat aan je vriendjes zien wat je gedaan hebt, waar je goed in bent, hoe je in het thema "gevlogen" bent. De afsluiter is een buurtfeest in ons thema 'ridders en kastelen'.

Tips & tricks

Maak de groepen niet te groot. De jongste kleuters: de juf maakt voor hen een keuze.
Groepen mengen van 2.5 tot 12 jaar is moeilijk.

Materiaal

Leerkrachten geven in duo aan wat ze nodig hebben en halen zelf aan. Dit is heel praktisch en gevarieerd.
Ook reserveren van bezoeken, uitstippen van wandelingen.... horen daar bij.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren