"Als ge 't mij vraagt", een jonge stem in het debat

Het initiatief

Democratie is geen cadeau! Met dit educatieve project willen we leerlingen mondiger maken en versterken bij het opnemen van een actievere rol in de samenleving. Allereerst geven we hen inzicht in de werking van onze democratie. Daarbij tonen we dat ze kunnen ingrijpen in de organisatie van hun leven, in het beleid. Vervolgens focussen wij tijdens de workshops op het kritisch omgaan met informatie, om dan een onderbouwde mening te vormen en in debat te gaan met anderen.

De vernieuwing

Als school hebben we de ambitie om samen te werken met externe organisaties en onze leerlingen in contact te brengen met professionals uit verschillende lagen van de samenleving. De koppeling van de behandelde thema’s binnen een volledig jaar, met het luik avondlezingen naar ouders, laat toe het klasgebeuren te overstijgen en tot geïntegreerd leren te komen. De leerlingen nemen deel aan een debat en presenteren hun bevindingen aan ouders en leren zo een gesprek binnen hun gezin te voeren. Zo kan een dialogisch proces ontstaan dat dieper gaat en duurzamer is dan het klassieke klasgebeuren.

Waarom en hoe?

Als een burger van een democratische land, hebben we bepaalde vaardigheden nodig om zich democratisch te gedragen. We combineren theorie en praktijk in interactief leren. We brengen stapsgewijs methodieken aan die de leerlingen tijdens de workshops in praktijk leren brengen. Om dit te bekomen bestaat elke workshop uit drie onderdelen: een informatief luik waarbij het onderwerp van het debat door een spreker wordt toegelicht en uitgediept, vervolgens een demonstratief luik waarin een aantal methodieken worden aangebracht, en tenslotte een praktijkgedeelte waarin de leerlingen met elkaar in debat gaan. De begeleiders zorgen ervoor dat tijdens het debat de leerlingen de basis van burgerschapscompetenties verwerven.

Resultaten

Door de leerlingen tijdens de workshops zoveel mogelijk aan te moedigen om mee te discussiëren, komen we tot een duurzame kennisverdieping. We willen aan de leerlingen tonen welke mogelijkheden er nu al bestaan om actief deel te nemen aan onze samenleving, dat kan zijn op het niveau van het gezin, de klas, het beleid,...We willen bij de leerlingen het kritisch nadenken stimuleren en de communicatieve vaardigheden aanscherpen. We willen de leerlingen bewustmaken van de impact van politiek op hun dagelijks leven, en ze tonen dat ze daar wel degelijk invloed op kunnen hebben. De leerlingen hebben op het einde van deze reeks basiskennis verworven inzake burgerschapscompetenties

Tips & tricks

Naast workshops, organiseren we debatavonden waaraan de ouders and buurtbewoners zullen ook deelnemen. Tijdens de debat participeren de leerlingen actief als moderator of panel van leerlingen.

Bijlage(n)
Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren