Als een sneltrein vooruit: Fyxxi neemt vier scholen mee in een innovatief, digitaal co-creatieproces

Het initiatief

Twee lagere scholen en twee secundaire scholen uit zowel het gewoon als het buitengewoon onderwijs werden geselecteerd voor een digitaal cocreatietraject. Samen met de ICT-coördinatoren en het voltallige lerarenteam van elke school analyseren wij de digitale noden van hun school, en ondersteunen we hen in een traject op maat om duurzame oplossingen te bedenken die werken voor hun school. We focussen daarbij op de combinatie van innovatie tools en toepassingen en maken gebruik van analoge en digitale leermethodes om vorm te geven aan het onderwijs van de 21ste eeuw, versterkt door het gebruik van digitale technologie en edtech. Zo bouwen we hands-on aan het onderwijs van de toekomst met aandacht voor de 21ste eeuwse vaardigheden.

De vernieuwing

Dit project omvat een totaalaanpak waarbij zowel de directie, als het lerarenteam, als de leerlingen begeleid worden op een langdurige en intensieve wijze. Dit traject wordt bovendien volledig op maat van de betrokken scholen uitgewerkt, waarbij we resoluut kiezen om zoveel mogelijk aan de slag te gaan met materiaal dat reeds aanwezig is op de verschillende scholen. Zo garanderen we een duurzaam karakter en een blijvende impact.

Waarom en hoe?

In een wereld waarin technologie razendsnel evolueert, kunnen scholen moeilijk volgen. Gebrek aan budget om materiaal aan te kopen, maar vaak ook gebrek aan zelfvertrouwen bij leraren om zelf aan de slag te gaan met innovatieve technologie zijn veelvoorkomende drempels. Met dit project biedt Fyxxi scholen een hefboom om hun curriculum aanpassen aan de noden van de 21ste eeuw. Dankzij onze jarenlange ervaring met edtech (robotica, apps, AR/VR, digital storytelling, gaming, audio- en videotoepassingen,…) en digitaal maakonderwijs (3D-printen, lasersnijden, … ) hebben wij de juiste kennis in huis om scholen te ondersteunen bij het opzetten van een onderwijs geënt op de 21ste eeuw, versterkt door het gebruik van digitale toepassingen.

Resultaten

Dit project ging van start in november 2020, en de definitieve resultaten zullen we dan ook pas op het einde van het schooljaar kunnen presenteren. Met een intensieve begeleiding en maatgerichte aanpak verwachten we echter duurzame veranderingen te kunnen bewerkstelligen op verschillende niveaus. Eerst en vooral op de scholen zelf, waar leraren en ICT-coordinatoren meer zelfvertrouwen en kennis zullen hebben om zelf aan de slag te gaan met digitale technologie (bijvoorbeeld bij het uitwerken van lesmaterialen), maar ook om een duidelijke visie te ontwikkelen over het ICT-beleid op hun school. Deze good practices zullen ook worden gebundeld in een aanbevelingsbrief.

Uiteraard willen we zowel leraren als leerlingen inspireren om blijvend aan de slag te gaan en moedigen we hen zoveel mogelijk aan om ook na de looptijd van dit co-creatietraject te blijven innoveren. Ook hiervoor reiken we een aantal denkmethodes aan die ook na onze ondersteuning bruikbaar blijven om zelf innovatief te blijven verder denken.

Tips & tricks

Wat best werkt en wat niet, zullen we pas op het einde van het traject kunnen beoordelen. Wat nu wel al duidelijk is, is het belang van een uitgebreid intakegesprek, al dan niet ondersteund door een bijkomende vragenlijst. Een traject op maat uitwerken staat of valt immers met een gedegen kennis van de beginsituatie.

Materiaal

Naarmate het project vordert, zullen lesmaterialen en projecten die de leerkrachten en leerlingen maken gedeeld worden als goede praktijkvoorbeelden. Zo kunnen ook andere scholen geïnspireerd aan de slag gaan en de vruchten plukken van het traject dat de deelnemende scholen hebben doorlopen.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren