Studiedag autonoom leren

Autonoom leren in het basis- en secundair onderwijs

De leerling als eigenaar van het eigen leertraject - hoe organiseer je dat als leerkracht?

Tijdens deze studiedag verdiepen we ons in wat autonoom leren inhoudt, welke vaardigheden dit vraagt van leerlingen en welke leerkrachtenstijlen ondersteunend zijn om die vaardigheden aan te scherpen. We zetten een behapbaar theoretisch kader uit voor een context die autonoom leren voedt. Via inspirerende praktijken geven we een concrete invulling aan dit kader.

We staan stil bij welke valkuilen er zijn wanneer we leerlingen zelfsturend laten leren en hoe je die voorkomt. Tot slot onderzoeken we samen vanuit inspirerende praktijken op welke manier je in jouw klas(sen) autonoom leren structureel kan installeren.

Voor wie?

Voor leerkrachten in het basis- of secundair onderwijs met interesse in hoe je op een motiverende manier leerlingen kan aanzetten het leerproces in handen te nemen.

Zoek je nog je weg in het lesgeven of experimenteer je al even met autonoom leren? De studiedag is zo opgebouwd dat het niet uitmaakt hoe lang en met hoeveel ervaring je al actief in het werkveld staat en met autonoom leren aan de slag bent. We brengen een kader waaraan je de eigen praktijk tijdens de studiedag aftoetst en waarbij we via enkele inspirerende praktijken het kader concreet maken voor jouw dagdagelijkse onderwijspraktijk.

Praktisch

Wanneer?        29 november 2021

Waar?              Diocesaan Pastoraal Centrum - Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Wegbeschrijving – Op 10 minuten wandelen van treinstation Mechelen Nekkerspoel

Inschrijven?      Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. Inschrijven kan t.e.m. 18 november via https://fienta.com/nl/autonoom-leren-in-het-basis-en-secundair-onderwijs-studiedag.     

Programma

09u00 – 09u30             Ontvangst met koffie

09u30 - 09u40              Introductie door KBS (plenair)

09u40 - 10u45              Wat is autonoom leren, welke vaardigheden vraagt dit van leerlingen en hoe kan je autonoom leren ondersteunen bij je leerlingen? (plenair)

10u45 - 12u45              Hoe werk je als leerkracht autonomie-ondersteunend om leerlingen autonoom te laten leren? (parallelle workshops)

12u45 - 13u30              Lunch

13u30 - 15u30              Hoe bied je als leerkracht structuur om leerlingen autonoom te laten leren? (parallelle workshops)

15u30 - 15u45              Pauze

15u45 - 16u00              De valkuil van autonoom leren: gedwongen of vrije onafhankelijkheid (plenair)

16u00 – 16u15             Actiepunten in de klas (plenair)

Trainers

Deze studiedag wordt begeleid door Impetus Academy, een spin-off van de Universiteit Gent die onderwijsinstellingen ondersteunt  in het ontwikkelen van meer motiverende culturen. Gestoeld op de Zelf-Determinatie Theorie als sterk wetenschappelijk onderbouwd kader helpt Impetus Academy onderwijsorganisaties te investeren in het versterken van duurzame motivatie en betrokkenheid in de klas.

Nathalie Aelterman

Nathalie Aelterman is medeoprichter en gedelegeerd bestuurder van Impetus Academy. Als wetenschappelijk expert speelt ze een sleutelrol in de wederzijdse uitwisseling tussen wetenschap en praktijk. Ze is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en inhoudelijke kwaliteitsborging van het dienstverleningsaanbod. Nathalie treedt op als keynote speaker voor inspiratiesessies, verzorgt diverse trainingsmodules uit het aanbod en begeleidt intervisies.

Nathalie werkte tot eind oktober 2019 als wetenschappelijk onderzoeker aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent. Gestoeld op de Zelf-Determinatie Theorie, focuste haar doctoraal en postdoctoraal werk voornamelijk op de stimulerende en ondermijnende effecten van de (de)motiverende stijl van socialisatiefiguren (bv. leerkrachten, managers, sportcoaches), en de vraag of socialisatiefiguren succesvol getraind kunnen worden in een (meer) motiverende aanpak.

Sarah Neyts

Sarah Neyts is trainer en coach bij Impetus Academy. Ze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vormings- en begeleidingsaanbod. Ze verzorgt diverse trainingsmodules, begeleidt de intervisies en voert persoonlijke gesprekken als coach.

Sarah werkte tot eind mei 2021 als beleidsthemabeheerder schooluitval en gezondheidsbeleid bij het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid. Gestoeld op de Zelf-Determinatie Theorie, ontwikkelde, implementeerde en evalueerde ze beleid om jongeren te motiveren hun diploma secundair onderwijs te behalen en een gezonde levensstijl in te nemen. Sarah bouwde ruime ervaring op in het abstraheren van wetenschappelijke literatuur en noden in het werkveld om deze vervolgens te concretiseren naar beleidsacties voor de praktijkcontext in het (secundair) onderwijs.

James Vermeersch

James Vermeersch is stagiair-trainer bij Impetus Academy. Hij ontwikkelt vormingsmodules en verzorgt diverse trainingsmodules  uit het aanbod. Daarnaast begeleidt hij ook intervisies.

James werkt momenteel als educatief medewerker bij Oranje vzw, een organisatie die personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare groepen, een gelijkwaardige plaats wil geven in de samenleving. James heeft een ruime ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van diverse vormingen. Hij combineert zijn job met een masteropleiding in de Arbeids- en Organisatiepsychologie. In het kader van deze opleiding loopt hij gedurende 6 maanden stage als trainer bij Impetus Academy.

Veranderwijs.nu

Er gebeurt in Vlaanderen al heel wat rond onderwijsvernieuwing. Veranderwijs.nu is een platform dat individuen, verenigingen en organisaties samen brengt rond onderwijsinnovatie om goede praktijken zichtbaar te maken. Veranderwijs.nu wil zoveel mogelijk betrokken actoren (leerlingen, leerkrachten, directies, ondersteuners in scholen, ouders, buurten, bedrijfsleven, beleid, …) inspireren om zo onderwijsvernieuwing te versnellen