Innovatielab trajectbegeleiding

Jouw oproep

Neem deel aan het innovatielab 'trajectbegeleiding'!

Het initiatief

Dit initiatief is ontstaan in de schoot van het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie en focust zich op de centrale vraag "Hoe kunnen we op het vlak van trajectbegeleiding van scholen de praktische samenwerking tussen de educatieve aanbieders onderling en de onderwijsverstrekkers versterken en de verspreide expertise beter bundelen om zo goed mogelijk aan het perspectief van de school te beantwoorden?"

In dit kader worden 3 overlegmomenten georganiseerd (van 13u30 tot 16u30), telkens rond één deel-vraag met als doel te landen met een concrete output (waarmee het schooljaar nadien kan geëxperimenteerd worden).

=> Eerste sessie op 15 maart rond monitoring en evaluatie

Centrale vraag: Aan de hand van welke criteria en op basis van welke ijkschalen willen we de school het succes van het traject laten definiëren? En dit op school-, team- en leerling-niveau.

=> Tweede sessie op 24 april rond succesrecepten voor uitvoering van projecten en trajecten

Centrale vraag: Welke elementen zijn noodzakelijk en wenselijk voor
- Een succesvol traject dat impact heeft op de school?
- Succesvolle schoolprojecten die impact hebben op en leerwinst genereren bij de leerlingen?

=> Derde sessie op 24 mei rond de voorbereiding van een traject

Centrale vraag: Hoe kunnen we ons gezamenlijk aanbod en onze concrete samenwerking zo organiseren dat scholen onder deskundige begeleiding een traject op maat kunnen samenstellen, wat tegemoet komt aan de noden en streefdoelen die zij als school voelen en de leerbehoeften die ze bij de leerlingen willen ingevuld zien?

Waarom?

Er is heel wat kennis en expertise, maar deze zit verspreid. Instellingen en organisaties werken te vaak in hun eigen cocon. We willen de kennis en expertise met elkaar verbinden en een betere samenwerking bewerkstelligen.

De vernieuwing

Door hierop een antwoord te bieden, willen we wereldburgerschapseducatie op een diepere manier verankeren in de scholen en dit om het leereffect op de leerlingen te vergroten.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren