Inclusief evenementenbureau

Jouw oproep

Dit project wil verbindend werken tussen twee secundaire scholen met een sterk verschillende doelgroep. De ene school is een school voor gewoon secundair onderwijs, richting humane wetenschappen, 5e en 6e jaar. De andere school is een school voor buitengewoon secundair onderwijs type 4 opleidingsvorm 1.

Door het samen organiseren van evenementen willen we inzetten op inclusie door 2 leefwerelden dichter bij elkaar te brengen.

Het initiatief

Door verschillende evenementen samen te organiseren weten de leerlingen van de humane wetenschappen of de doelgroep hen ligt of ze hiermee iets verder willen doen (studies, werkveld). Ze leren ook evenementen organiseren wat ondernemerschap stimuleert. De leerlingen met een beperking worden zelfzekerder t.o.v. jongeren zonder beperking. Ze voelen zich evenwaardig en een deel van de maatschappij. Ze krijgen (via de gesprekken) medezeggenschap over de invulling van het project en doordat we met publiek werken krijgen ze direct ook (hopelijk goede) feedback van de organisatie.

Waarom?

Onze leerlingen uit het buitengewoon onderwijs krijgen in een vrij beschermde omgeving onderwijs. We vinden het belangrijk om hen op een goede manier voor te bereiden op de maatschappij als volwassene met een beperking. Daarom willen we reeds in hun schoolloopbaan inzetten op inclusief onderwijs. Daarom werken we een heel jaar met leerlingen van een gewoon secundair onderwijs.

Door tweewekelijkse contactmomenten leren de BuSOleerlingen communiceren met leeftijdsgenoten zonder beperking, een tablet bedienen en omgaan met sociale media. De leerlingen van College ten Doorn leren omgaan met en zich in te leven in een andere doelgroep, leren het beroepenveld binnen die sector beter kennen en leren keuzes maken voor verdere studies. We kiezen voor evenementen organiseren omdat dit ook een opleiding is die de leerlingen kunnen studeren in hoger onderwijs en dit een
laagdrempelige manier is om samen te werken.

De vernieuwing

Het project is schooloverstijgend, zelfs boven scholengroepen heen. Het is de eerste keer dat ten Dries zo intensief inzet op inclusief onderwijs. Voor de richting humane wetenschappen betekent dit een grote meerwaarde naar latere studiekeuze toe en duurzame contacten onderhouden met jongeren met een beperking.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren