Gezocht: leerkrachten uit BUSO scholen voor buitengewone wereldburgers!

Jouw oproep

We zoeken meerdere leerkrachten uit verschillende BUSO scholen in Vlaanderen om tijdens het schooljaar 2017-2018 een participatief traject aan te gaan waarin we samen onderzoeken hoe we wereldburgerschapseducatie in hun school kunnen versterken.

Het initiatief

De wereld komt de klas binnen via leerkrachten en leerlingen. Ze horen en zien veel. Sommige leerlingen hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt. In een klas zitten leerlingen met een heel verschillend wereldbeeld. Ze proberen elk op hun manier vat te krijgen op de wereld rondom hen. Wereldburgerschapseducatie kan je leerlingen hierbij helpen. Het spreekt jongeren aan om hun blik op de wereld te verruimen en solidair te zijn. Het laat hen verantwoordelijkheid opnemen, op kleine en grotere schaal.

Tijdens schooljaar 2017-2018 slaan Kleur Bekennen, Kiyo, Vormen vzw en School zonder Racisme de handen in elkaar. Samen met verschillende BUSO scholen uit Vlaanderen gaan we een participatief traject aan om wereldburgerschapseducatie (WBE) te versterken in de school. Aan de hand van ervaringen, concrete tools, uitwisseling en het uitwerken van een concreet actieplan op maat helpen zij jou op weg naar een groter draagvlak op jouw school en een sterker beleid rond WBE.

Ben je geïnteresseerd of wil graag meer informatie? Neem contact op met Katrijn Machiels: [email protected] of 016 26 74 01.

Waarom?

Het aanbod omtrent wereldburgerschapseducatie voor BUSO-scholen is vooralsnog te beperkt. Dit initiatief wil ook een kwalitatief aanbod voorzien voor deze doelgroep. Schoolteams uit het BUSO onderwijs zijn immers vragende partij om meer ondersteuning te krijgen wat betreft wereldburgerschaps-thema's.

De vernieuwing

Het traject is ontstaan uit een uniek samenwerkingsverband tussen Kleur Bekennen, Kiyo, Vormen vzw en School Zonder Racisme. Het is experimenteel en op maat van de school. Het zet radicaal in op een doelgroep die vooralsnog te weinig aandacht en ondersteuning krijgt als het gaat om wereldburgerschapseducatie.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren