Oproep 2019: Bruggen slaan tussen en over vakken heen

Waarover gaat het?

Om jongeren de goesting te geven om te leren en blijven leren, is het belangrijk op zoek te gaan naar leerbenaderingen die aansluiten bij hun interesses en leefwerelden. Eén van deze benaderingen is vakoverstijgend leren.

Bij vakoverstijgend leren wordt de lesinhoud georganiseerd rond maatschappelijk relevante thema’s welke vanuit verschillende disciplines bestudeerd worden. Leerkrachten nemen samen het leerproces in handen en overstijgen elk het eigen vakgebied. 

Voor wie?

Iedereen die in 2019 wilt experimenteren met vakoverstijgend leren in een lagere en/of secundaire school in de Vlaamse Gemeenschap kan een dossier indienen. Organisaties die niet professioneel met onderwijs bezig zijn kunnen ook een dossier indienen, mits zij voor de uitvoer van het initiatief reeds een concreet samenwerkingsverband hebben met een school. 

Het kan dus gaan om: leerkrachten, directeurs, jongeren, schoolbesturen, onderwijsondersteuners, ouders, lerarenopleidingen, verenigingen, sociale ondernemers, lokale overheden, …  

Indienen of meer weten? 

Ga dan naar de website van de Koning Boudewijnstichting en geef vanaf 12 oktober 2018 tot 14 januari 2019 jouw idee in. Je vindt er ook nog enkele extra documenten, zoals: 

  • De volledige projectoproep, inclusief waarvoor je jouw budget kan gebruiken en waarvoor niet
  • Tien tips voor het schrijven van je projectoproep
  • Tips om leerlingen te betrekken bij vakoverstijgend leren