Atelier: onderwijs Slim en Warm organiseren

Een opleiding van Workitects voor scholen en begeleiders die de ambitie hebben om hun schoolorganisatie te verbeteren. Het traject bestaat uit verschillende opleidingsmodules. Dit atelier vormt de basis en spitst toe op de principes van innovatief organisatieontwerp in het onderwijs. Je maakt kennis met ‘anders organiseren’ en je ervaart wat de impact is op schoolmedewerkers, leerlingen, ouders, kortom: iedereen die betrokken is bij de school.

Dit atelier is een uitnodiging om anders te kijken naar onderwijsorganisatie. Daar komt heel wat bij kijken: je visie scherp stellen, je kernopdracht versterken, slimme onderwijsteams samenstellen, keuzes maken qua leiderschap enzovoort. Maar laat dat je niet afschrikken, dit atelier vraagt geen specifieke voorkennis. Het is een kennismaking met wat wij noemen: ‘slim en warm organiseren’.

Informatie en inschrijven hier.

, Brussel België