Gluren bij de buren - Hasselt

Gluren bij de buren: hoe werkt vakoverstijgend lesgeven in de praktijk?

Schoolbezoek en ervaringsuitwisseling

Dit najaar organiseert de Koning Boudewijnstichting in het kader van Veranderwijs.nu drie inspirerende dagen rond vakoverstijgend lesgeven. Het doel is om leerkrachten meer vertrouwd te maken met vakoverstijgende manieren van lesgeven en dit zowel door kennismaking met de praktijk als door ervaringsuitwisseling. In de voormiddag bezoeken de deelnemers in kleine groep een gastschool die vakoverstijgend werkt. In de namiddag komen alle deelnemers samen in één van de gastscholen om via intervisie ervaringen uit te wisselen. 

Deze drie inspiratiedagen gaan door in Antwerpen, Brugge en Hasselt. In elke regio stellen 10 gastscholen (5 basis- en 5 secundair onderwijs) hun deuren open. Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht.

Data 

13 november 2019: Regio Antwerpen

20 november 2019: Regio Brugge

04 december 2019: Regio Hasselt

Programma

08u30 – 12u00 Schoolbezoek aan één van de 10 gastscholen

08u30 – 09u00 Kennismaking en toelichting van de gastschool 

09u00 – 11u30 Observatie

11u30 – 12u00 Discussie en voorbereiden namiddagsessie 

12u00- 12u30 Verplaatsing naar gastschool voor namiddagsessie

12u30 - 13u00 Lunch

13u00 - 16u00 Uitwisseling en intervisie

13u00 – 14u00 Uitwisseling met deelnemers uit andere gastscholen

14u00 - 14u15 Pauze

14u15 - 16u00 Intervisie op basis van de leervraag

De intervisie gebeurt onder begeleiding van Bsides, Schoolmakers en Workitects.

De lunch wordt u door de KBS gratis aangeboden.

Wie kan deelnemen en hoe inschrijven?

Leerkrachten uit het Nederlandstalige leerplichtonderwijs kunnen zich inschrijven voor één van de drie evenementdagen. We raden aan dat u niet alleen deelneemt aan het evenement, maar samen met een collega om zo het leereffect te versterken. Elke leerkracht schrijft zich evenwel zelf afzonderlijk in.

Per school kunnen zich maximum twee leerkrachten inschrijven, tenzij de school zowel basis- als secundair onderwijs aanbiedt; in dat geval kan elk onderwijsniveau twee leerkrachten afvaardigen.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Bij uw inschrijving kiest u de gastschool die u wenst te bezoeken en geeft u aan rond welke leervraag u in de namiddag wenst te werken. Meer informatie over de gastscholen per regio vindt u hieronder.

Inschrijven kan via deze link.

Het aantal plaatsen per school en per regio is beperkt, wacht dus niet te lang met in te schrijven.

Belangrijke informatie

Deelnemers dienen zich op eigen kracht te begeven naar (1) de gastschool die ze in de voormiddag bezoeken en (2) de gastschool waar in de namiddag de intervisie doorgaat. Bij het kiezen van de gastscholen hielden we zoveel mogelijk rekening met een goede bereikbaarheid. We kunnen echter niet garanderen dat elke school even vlot met het openbaar vervoer bereikbaar is. Alvorens in te schrijven is het dus goed om even na te gaan of u vlot het traject kan afleggen met de vervoersmiddelen die u ter beschikking heeft.

Deelname aan deze intervisienamiddag is gratis. Wanneer u zich inschrijft rekenen wij wel op uw aanwezigheid gedurende heel de dag. Het programma in de voormiddag voedt immers dat van de namiddag. De voor- en namiddagsessies vormen één geheel en kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden. Daarnaast rekenen we op uw aanwezigheid omwille van praktische redenen (i.e. catering, beperkt aantal plaatsen,..).

Personen met een beperkte mobiliteit mogen dit melden aan Kristof Van Bunder ([email protected]). We bekijken dan samen met u of de gastschool die u gekozen heeft voldoende toegankelijk is.

gastscholen

gastscholen

, Hasselt België