Intervisietraject voor onderwijsvernieuwers - Gent

"Jij bent de onderwijsvernieuwer, jij zag het probleem, jij zag een oplossing, jij schraapte je moet bijeen en je sprong. Jij zal dat opnieuw doen, als dat nodig is."

Neem deel aan dit intervisietraject voor onderwijsvernieuwers. Tijdens deze intervisie wisselen onderwijsvernieuwers successen en uitdagingen uit. De focus ligt niet op de inhoud van je onderwijsproject, eerder op het proces van de vernieuwing. We komen 5 keer samen in het schooljaar en houden elkaar ondertussen op de hoogte van hoe het proces verloopt op school. Op het einde van dit traject heb je je eerste stappen gezet om te innoveren op jouw school.

Tijdens de startsessie leren we elkaar kennen. Pas nadien kunnen we het verloop van de 5 sessies concreet invullen. Dit is de ruwe planning:

1. Kennismaking. Beginsituatie en doelen uittekenen. 

2. Verandering. Inzicht in hoe een veranderproces loopt. Omgaan met weerstand. 

3. Overtuigend en verbindend communiceren. 

4. Zorgen voor jezelf. Burn-out voorkomen. Delegeren om te leren. 

5. Verandering evalueren en borgen.

Het initiatief

Er vinden 3 trajecten plaats, elk met een eigen startsessie. Tijdens de startsessie leggen de deelnemers samen de volgende sessies vast. Opgelet, de sessies zullen ook tijdens lesuren vallen.

Startsessie Brussel: woensdag 02/10 – 13-16u

Startsessie Leuven: woensdag 09/10 – 13-16u

Startsessie Gent: woensdag 16/10 – 13-16u

Waarom?

Een intervisiesessie zal steeds bestaan uit

- inhoud, met de focus op het veranderproces
- uitwisseling, waarin de leden samenwerken en uitwisselen.

Het doel is dat de deelnemers na elke sessie niet alleen inzicht hebben in hun eigen proces, maar ook handvaten hebben om er verder mee aan de slag te gaan.

De vernieuwing

... zit'm in de focus op het proces.
... is aanwezig bij alle deelnemers, van micro-vernieuwing tot schooltransformaties.
... wordt gedeeld, met al zijn pieken en dalen.
... is geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken.
... die anderen delen geeft inspiratie en energie.

Meer informatie en inschrijven kan hier. 

, Gent België