Future Teacher" conferentie

Toll-net nodigt je van harte uit voor een bijzondere en inspirerende "Future Teacher" conferentie op donderdag 23 en vrijdag 24 mei in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel.

Op 23 mei zal de focus liggen op inclusie en het m-decreet. Terwijl we op 24 mei de focus leggen op online en blended leren.

Binnen ons project is er gewerkt aan 4 outputs:

  • Digital thermometer (een vragenlijst)
  • Digital compass (adaptief leren o.b.v. de vragenlijst)
  • Digital journey (online modules op basis van DigCompEdu)
  • Sharing and reusing (delen is belangrijk)

We werken het Europees KA2 Future Teacher Project samen uit met onze internationale partners: 12Change Learning uit Nederland, Norsk Nettskole uit Noorwegen en Learning Apps uit Engeland. Alle partners zullen workshops verzorgen tijdens de conferentie waardoor er een aanbod in het Nederlands en het Engels zal zijn. 

Meer informatie en inschrijven? Klik hier. 

Herman Teirlinck

Havenlaan 88, Brussel België