Ontmoetings- en Dialoog Dag ‘Plukplan’

Een ‘nieuwe’ kijk op en aanpak van onderwijs en welzijnswerk voor mensen …..die de naam Plukplan meekreeg en uitgewerkt werd in het kader van een afwijkende tewerkstelling als leerkracht hoger onderwijs door Rik Tassyns.

Tijdens de avond wordt aandacht gegeven aan een project voor mensen vanaf 16 jaar…Het project kreeg de naam ‘Plukplan +16’. Het is de bedoeling om na te gaan of er interesse kan opgewekt worden bij ouders en jongeren zelf. Zij zijn de hefboom voor een vernieuwde kijk.

Werken vanuit dromen en via examencommissie (secundair onderwijs) en examencontracten (hoger onderwijs), werkplekleren, lokale verankering in leefgroepen niet groter dan 15, vertrekkend van grondrechten, realiseren van een doorgaande lijn tussen diploma’s secundair onderwijs, graduaat (HBO 5) – of 7de jaar beroep of ‘ambachtelijk of vakgericht onderwijs), professionele bachelor, academische bachelor, master, doctor en het oprichten van coöperatieve onderneming vanuit de verworven competenties en ontwikkelde talenten,  en intervisiebegeleiding met gepensioneerde leerkrachten (secundair en hoger onderwijs) vanaf 16 jaar. Er wordt een hogere kwaliteit beoogd tegen een aanzienlijke lagere kostprijs.

De avond richt zich vooral tot ouders en jongeren, maar ook tot andere geïnteresseerde mensen die betrokken zijn bij het gangbare onderwijs en menen dat er serieus moet gesleuteld worden aan het gangbare secundaire en hoger onderwijs zodat de mens en zijn motivatie centraler komt te staan…

buurthuis Macharius

Heirnis (Lousbergpark) Tarbotstraat 6, 9000 Gent België