Pleidooi voor een brede school

Riet Abrahams – Beestig Wijs
Beestig Wijs

Ruim 20 jaar ben ik al actief werkzaam binnen het onderwijs: eerst als leerkracht, coördinator en pedagogisch begeleider en nu sinds 7 jaar als oprichter van vzw Beestig Wijs, een initiatief dat kadert binnen leerrecht en dat een oplossing wil bieden bij dreigende schooluitval.

Beestig Wijs, gestart in Kortenaken en met een filiaal in Genk, overkoepelt vier sociale ondernemingen, die allemaal rond honden draaien. Er is een dagopvang met uitlaatservice, een hondenshop, een zorgaanbod (bijvoorbeeld bezoek met hond bij vereenzaamde ouderen) en een gedragsbegeleidingsdienst waar baasjes leren omgaan met honden die problematisch gedrag vertonen. Elke poot wordt gerund door een sociale ondernemer. Met de hulp van in totaal twintig vrijwilligers. Samen begeleiden we een 40-tal jongeren die elk een vaste dag per week komen meewerken. Binnen onze sociale ondernemingen mogen jongeren actief participeren.  Zij krijgen volop kansen om te werken aan hun welbevinden en kunnen ‘levensecht’ competenties ontwikkelen.

We zien dagelijks binnen onze werking hoe jongeren gebaat kunnen zijn met één dag per week iets anders dan school lopen. Hoe een ander parcours hen net die rust en ruimte geeft die ze nodig hebben om verder te kunnen op school. Het voorkomt dat hun emmer gaat overlopen en dat leren niet meer mogelijk is.

Met Beestig Wijs komen we dagelijks in contact met scholen, leerlingbegeleiders en CLB- medewerkers die zich bekommeren om het welbevinden van jongeren. Zij ervaren ook dat een deeltijds buitenschools traject vaak een oplossing kan zijn ter preventie van schooluitval. Het vroegtijdig inzetten van een dergelijk traject is een belangrijke evolutie. Die positieve evolutie van vroegtijdig en preventief op zoek gaan naar een buitenschools alternatief heeft echter ook een keerzijde.  De vraag is zoveel groter dan het aanbod, de beschikbare plaatsen slippen heel snel dicht en aanmelders en jongeren blijven bijgevolg vaak in de kou staan.

In de conceptnota ‘samen tegen schooluitval’ krijgt preventie een belangrijke plaats. De focus ligt vooral op het voorkomen van schooluitval en de acties concentreren zich voornamelijk op ondersteuning van scholen en leerkrachten binnen de schoolmuren.  Dat is een goede zaak, maar het is niet voldoende.

  • Laat ons preventief buitenschoolse trajecten inzetten. Een buitenschools traject als volwaardig onderdeel van een schools curriculum met de mogelijkheid om elders competenties te ontwikkelen. Kijken over de grenzen van de school, proeven van het ondernemersleven. 
  • Stimuleer scholen en moedig ze aan om uit te groeien tot ‘brede scholen’. Ga als school krachtige samenwerkingsverbanden aan met maatschappelijke organisaties die bereid zijn jongeren een plek te geven in hun werking.
  • Ondersteun sociale ondernemers om dergelijke jongeren een plek te kunnen geven. Want wij werken vanuit een passie voor dieren, maar er zijn misschien ook jongeren die een passie hebben voor koken, bijvoorbeeld. Dus waarom zou een bakker geen schoolvervangend aanbod kunnen creëren? 

Laat ons hierop inzetten, zodat alle jongeren een plek krijgen. En ze groeien als persoon. Zoals Jonathan, één van onze deelnemers het zo mooi zegt: "Nooit heb ik mijn beslissing betwijfeld, mijn gevoel dat ik naar Beestig Wijs moest gaan was absoluut juist. Nu ben ik gelukkiger, heb ik belangrijke levenswaarden en vaardigheden bijgeleerd, en kan ik de toekomst die ik zie waarmaken".