Oproep: flexibele leertrajecten

Oproep: experimenteren met flexibele leertrajecten     

De Koning Boudewijnstichting wil leerkrachten, scholen en andere actoren stimuleren om te experimenteren met flexibele leertrajecten.

Vlaamse scholen zien steeds meer diversiteit in hun leerlingenpopulatie. Niet enkel op het vlak van levensbeschouwing en etniciteit, maar ook op het vlak van sociale achtergrond en lichamelijke en cognitieve mogelijkheden. Flexibele leertrajecten maken het mogelijk om het onderwijs beter af te stemmen op de noden, talenten, interesses en competenties van leerlingen.

Wil jij ook experimenteren met flexibele leertrajecten? Dat kan gaan van co-teaching, themaklassen, modulair en duaal leren, tot graad- of alternatieve evalutiemethoden en nog veel meer.

Dien dan vóór 16 januari 2018 jouw dossier in en maak kans op financiële steun tot 3.000 euro om jouw experiment uit te voeren! De Stichting wil op deze manier tot 40 projecten een duwtje in de rug geven.

Meer informatie vind je hier.

Evenement: Inspiratienamiddag flexibele leertrajecten

Op 13 december organiseert Veranderwijs.nu een inspiratienamiddag rond flexibele leertrajecten waar je in dialoog kan gaan met experten en ervaringsdeskundigen. Wat zijn flexibele leertrajecten volgens de theorie en hoe worden ze reeds toegepast in Vlaamse scholen?

Aanwezigen die een dossier willen indienen voor de oproep “experimenteren met flexibele leertrajecten” kunnen er bovendien op een informele manier hun projectidee pitchen.

Meer informatie vind je hier.